Slovensko má viac „vedcov“ na obyvateľa, ako vyrábaných áut

Slovensko má viac „vedcov“ na obyvateľa, ako vyrábaných áut

NormalizáciaPožiarePrávne predpisy

Už od roku 2014 Vám na stránkach nášho blogu prinášame informácie z oblasti ochrany pred bleskom pomocou kontroverzných tzv. „aktívnych bleskozvodov“ projektovaných podľa, dnes už zrušenej, národnej STN 34 1398. Prehľad jednotlivých článkov uvádzame nižšie odkazom na ich linky:

https://www.appo.sk/popis-procesu-zrusenia-stn-34-1398-2014-aktivne-bleskozvody/
https://www.appo.sk/osud-normy-na-aktivne-bleskozvody-specateny/
https://www.appo.sk/zaujimave-odborne-clanky-o-ochrane-pred-bleskom/
https://www.appo.sk/dokaz-slovenskeho-odbornika-o-skutocnom-ochrannom-priestore-aktivneho-bleskozvodu/
https://www.appo.sk/rozhodne-sa-o-osude-aktivnych-bleskozvodov/
https://www.appo.sk/pokracovanie-bleskovych-burkovych-sprav/
https://www.appo.sk/uhorkova-sezona-prinasa-zaujimave-burkove-spravy/
https://www.appo.sk/ako-stn-pomaha-biznisu-a-neda-spat-ceskym-technickom/
https://www.appo.sk/ked-nehori-aspon-sa-blyska/
https://www.appo.sk/ako-sa-chranit-pred-ochranou-pred-bleskom/
https://www.appo.sk/na-slovensku-nepomozu-kvalite-technickej-normalizacie-uz-ani-hromy-ani-blesky/

Norma STN 34 1398 bola 1. marca 2017 zrušená, po takmer dvojročnej práci pracovnej skupiny odborníkov PS 709, ktorú oficiálne zriadil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „úrad) na základe mnohých podnetov a kritiky odbornej verejnosti voči technickému obsahu STN 34 1398. V procese previerky tejto normy sa exaktne odborne a vedecky preukázalo, že používanie normy predstavuje bezpečnostné riziká vyplývajúce z nepreukázaných hypotéz fungovania takejto ochrany pred bleskom a chybného predpokladu o veľkosti a tvare ochranného priestoru aktívneho zachytávača resp. o rýchlosti šírenia výboja. Z uvedených bezpečnostných dôvodov bola norma STN 34 1398: 2015 úradom zrušená bez náhrady a na ochranu pred bleskom sa používa súbor EN 62305, ktorý Slovenská republika prevzala do sústavy noriem ako STN EN 62305.

Členmi uvedenej pracovnej skupiny PS 709 boli aj dovozcovia a projektanti aktívnych bleskozvodov, ktorí hoci neboli schopní predložiť akékoľvek technické argumenty a vedecky uznané dôkazy, že aktívny bleskozvod funguje ako tvrdia a nepredstavuje bezpečnostné riziká preukázané v rámci previerky, sa však nechcú zmieriť s tým, že úrad na základe záverov pracovnej skupiny normu STN 34 1398 zrušil,. Hneď po zrušení STN 34 1398 títo členovia založili 6. marca 2017 Slovenskú asociáciu ochrany pred bleskom (SLPA), ktorej údajným hlavným cieľom je, okrem iného, podpora publikácie odborných a vedeckých textov a vzdelávania v oblasti moderných technológií vo vzťahu k ochrane pred bleskom.

Keby nebolo tragédiou a slovenskou realitou, že cieľom ľudí bez odborných argumentov a popierajúcich existenciu platných prírodných zákonov napr. Kirchhoffových, je podpora vedy a vzdelávania, tak by to bolo možno aj smiešne. Avšak vo svetle aktuálnych udalostí a úpadku úrovne odbornosti na Slovensku, keď miliónové sumy z európskych fondov na podporu vedy a výskumu v oblasti prírodných vied nezískavajú renomované vedecké autority a inštitúcie, ale spriaznené garážové upratovacie firmy, ktoré vedu a výskum majú ako voľnú živnosť, nikoho ciele uvedenej asociácie nemôžu zaraziť.

Ďalšou tragédiou týchto ľudí je to, že pri svojej snahe o používanie aktívnych bleskozvodov na Slovensku aj po zrušení nebezpečnej normy, odporúčajú na svojich stránkach používať rovnako nebezpečnú francúzsku normu NF C 17-102: 2011, ktorej používanie predstavuje rovnaké bezpečnostné riziká.
Dokonca na svojej stránke poskytujú verejnosti na voľné stiahnutie akože „úradný“ preklad tejto francúzskej národnej normy, čo akosi koliduje s ochranou noriem národného normalizačného orgánu Francúzskej republiky. Pravdepodobne im nič nehovoria právne predpisy členských štátov EÚ o zákaze rozširovania noriem (Francúzska norma na stiahnutie)

Aby toho nebolo málo, tak táto vedecká komunita oslovila žiadosťou Národný inšpektorát práce (NIP) v Košiciach, aby im odklepol používanie aktívnych bleskozvodov podľa francúzskej normy NF C 17-102: 2011 (Žiadosť SLPA). Ako sa neskôr ukázalo NIP, akosi unáhlene odklepol žiadateľovi to, čo žiadateľ požadoval, pretože pravdepodobne nevedel, že vydáva nebezpečný precedens vo vzťahu k ochrane oprávneného záujmu („Záväzné“ stanovisko NIP). Táto odpoveď sa však ukázala ako veľký problém, pretože následne reagovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a po konzultáciách aj s členmi pracovnej skupiny PS 709, ktorí odporučili úradu normu zrušiť, vydalo opravné stanovisko k stanovisku NIP, ktoré NIP zverejnil na svojej stránke (Spoločné stanovisko NIP a MPSVaR SR).

Zaujímavé je to, že v tomto spoločnom stanovisku sa už nepíše nič o možnosti použitia francúzskej normy NF C 17-102: 2011, ale na záver stanoviska sa uvádza ustanovenie § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je možné splniť postupom upraveným v slovenskej technickej norme, avšak tieto povinnosti možno splniť aj iným preukázateľne primeraným spôsobom.

Podľa členov vedeckej komunity Slovenskej asociácie ochrany pred bleskom toto spoločné stanovisko NIP a MPSVaR SR znamená to, že iným preukázateľne primeraným spôsobom zabezpečenia povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vzťahu k ochrane pred bleskom je použitie rovnako nebezpečnej francúzskej normy NF C 17-102: 2011, čo propagujú členovia tejto asociácie v e-mailoch svojim zákazníkom. (E-mail zákazníkom). Asi tým napĺňajú ich ďalší cieľ uvedený v Stanovách, ktorým je vypracovávanie odborných stanovísk k platnej a pripravovanej legislatíve a ku iným opatreniam.

Na záver je potrebné zdôrazniť skutočnosť, ako všetkým ľuďom, úradom a inštitúciám na Slovensku záleží na bezpečnosti, ktorá je zákonmi upraveným oprávneným záujmom a to, ako nám záleží na skutočnej bezpečnosti, aj keď to neprináša potrebné finančné zisky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.