Partnerské združenia a organizácie


Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Westend Plazza
Lamačská cesta 3/C
841 04 Bratislava
www.asociaciapz.sk
Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky
Lamačská cesta 3/C
841 04 Bratislava
www.zep.sk
Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA)
Špitálska 10
811 08 Bratislava
www.seva.sk
Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)
Budyšínska 94/36
831 02 Bratislava
www.sapi.sk

FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINERSTVA ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE
Ul. 1. mája 32
010 26 Žilina
www.fbi.uniza.sk/pracoviska/kpi
Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska
Radlinského 28
811 07 Bratislava
www.sez-kes.sk
Slovenská komora stavebných inžinierov
Mýtna 29
811 07 Bratislava
www.sksi.sk
Asociácia výrobcov minerálnych izolácií, z.z.p.o.
Račianska 88B
831 02 Bratislava
Slovenská republika
www.avmi.sk

TOP STAVEBNÉ - časopis spoločnosti UV GROUP, s.r.o.
E.B.Lukáča 2
036 01 Martin
www.topstavebne.sk
INFOMA Business Trading, spol. s r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava 2
www.infoma.sk
Asociácia výrobcov káblov a vodičov Českej republiky a Slovenskej republiky
Židovská 1143/31
589 01 JIHLAVA
Česká republika
www.vyrobcikabelu.cz
Ing. Kamil Kocian
Sídlisko duklianskych hrdinov 11
08 001 Prešov
www.elektroking.sk
Budovy pre budúcnosť - Občianske združenie
Račianska 88/B
831 02 Bratislava
www.bpb.sk

SLOVENSKÁ RADA PRE ZELENÉ BUDOVY (SLOVAK GREEN BUILDING COUNCIL)
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
www.skgbc.eu/portal
ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o.
Dlhá 455/107
949 01 Nitra
www.elektromanagement.sk
Združenie pre lepšiu správu bytových domov
Štefánikova 23
811 05 Bratislava
www.lepsiasprava.sk
BIM asociácia Slovensko
Ul. 29. augusta 36/C
811 09 Bratislava
www.bimas.sk

Zahraničné partnerské združenia požiarnej ochrany

European Association for Passive Fire Protection (EAPFP)
Kingsley House
Ganders Business Park
Kingsley, Bordon, Hampshire
GU35 9LU
United Kingdom
www.eapfp.com
Europacable
58, Rue Marie Bourgogne
B – 1000 Brussels
Belgium
www.europacable.eu
FIRE SAFE EUROPE
Rond Point Schuman 6, box 5
1040 Brussels
www.firesafeeurope.eu
ECEUFIRE (EAST CENTRAL EUROPEAN FIRE CORPORATION)
www.eceufire.org
Federation of the European Union Fire Officer Associations
www.f-e-u.org
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POŽARNO VARSTVO
Celovška 150
1000 Ljubljana
Slovinsko
www.szpv.si
Profesní komora požární ochrany
Kolčavka 5
190 00 Praha 9 – Libeň
www.komora-po.cz
NFPA
1 Batterymarch Park
Quincy, Massachusetts
USA 02169-7471
www.nfpa.org
TSZVSZ
Erzsébet királyné útja 67
1142 Budapest
www.tszvsz.hu
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów
Zabezpieczeń Przeciwpoźarowych i Sprzętu Ratowniczego

ul. Oboźna 1
00-340 Warszawa
www.ospzpisr.com.pl
УСПТБ -Український Союз пожежної та техногенної безпеки
пр-т. Перемоги, 123, офіс 524-525
03151 Україна, м. Київ
www.usptb.org

Užitočné linky

EOTA – European Organisation for Technical Approvals
Fires s.r.o. – Databáza dokumentov vystavených požiarnou skúšobňou Fires s.r.o.
SLOV-LEX – Elektronická zbierka právnych predpisov
TSÚS, n. o. – Na stránke TSÚS, n. o. Bratislava sú informácie o predpisoch súvisiacich s posudzovaním a overovaním nemennosti parametrov stavebných výrobkov
MDV SR – Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
ÚÚPV SR – Úrad pre územné plánovania a výstavbu Slovenskej republiky
POISTENIE.SK – Portál slovenského poisťovníctva
NSP – Portál národnej sústavy povolaní
SARM – Slovenská asociácia rizikového manažmentu