Online e-aplikácia OPK
moderný nástroj na tvorbu dokumentácie osvedčení požiarnych konštrukcií

Vážení zhotovitelia požiarnych konštrukcií,
vitajte na stránke e-aplikácie OPK určenej na tvorbu dokumentácie osvedčení požiarnych konštrukcií (OPK), ktorá Vám podstatne uľahčí Vašu prácu a ušetrí starosti a čas pri vytváraní osvedčení PK, ktoré zhotovujete na stavbách.

Podľa § 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov povinná vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov a priestorov.

Dokumentácia osvedčení požiarnych konštrukcií (OPK) je súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi, v súlade s ustanovením § 24 ods. 1 písm. m) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z., kde sa uvádza, že dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvoria ďalšie doklady, ak tak ustanovuje vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z.

Požiadavka na písomné OPK jej zhotoviteľom je v platnosti od roku 2012, kedy vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. zaviedla nové pojmy „požiarna konštrukcia“, „zhotoviteľ požiarnej konštrukcie“ a v jej § 8, § 9 a prílohe č. 3 sa uvádzajú ďalšie požiadavky v súvislosti s OPK jej zhotoviteľom.

Keďže aj zhotoviteľ požiarnych konštrukcií je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, tak sa naňho vzťahuje povinnosť vypracovať dokumentáciu OPK podľa § 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov a priestorov.

Uľahčite si prácu a získajte ďalšie potrebné zručnosti a poznatky v tejto dôležitej bezpečnostnej oblasti. Ak chcete vedieť ako e-aplikácia OPK fungujte, aké má možnosti, výstupné dokumenty a aké sú podmienky získania licencie, stiahnite si užívateľskú príručku v PDF formáte (tlačidlo AKO TO FUNGUJE) pozorne si ju prečítajte, až potom si objednajte licenciu a pracujte s nami.

Licencia externého užívateľa kat. A

Licencia externého užívateľa kat. B

Príslušníci HaZZ si môžu stiahnuť bezplatnú mobilnú e-aplikáciu OPK do svojho mobilného zariadenia po zadaní služobného e-mailu v Registrácii