Prevencia a výchova v čase pandémie

Vzhľadom na to, že v roku 2020 boli z dôvodu pandemickej situácie koronavírusu obmedzené všetky spoločenské aktivity, prejavilo sa to aj obmedzením možností v oblasti projektu prevencie a výchovy občanov v oblasti požiarnej ochrany. Množstvo pripravovaných konferencií a iných aktivít doteraz vykonávaných prezentačne muselo byť nahradené formou online seminárov, diskusii a workshopov.

Naša asociácia sa tiež zapojila do takéhoto spôsobu spoločenskej komunikácie, čoho výsledkom je napr. spolupráca na online konferencii Protipožiarna ochrana budov v roku 2021, na ktorej sme prispeli našou prednáškou na tému Elektromobility vo vzťahu k protipožiarnej bezpečnosti stavieb, z ktorej Vám ponúkame nižšie uvedený videozáznam:

V roku 2020 sme nadviazali spoluprácu s kolegami zo Združenia na lepšiu správy bytových domov (ZLSBD), ktorí priniesli zaujímavý formát video diskusií pod názvom Správne reči. V rámci 9. epizódy, zameranej na požiarnu ochranu v bytových domoch sme sa, pri príležitosti 1. výročia tragédie na Mukačevskej ulici v Prešove, aktívne zúčastnili diskusie, v ktorej nás zastupoval Ing. Ivan Škoda. Okrem iného bola diskutovaná aj téma problematiky a dôvodov chýbajúcej dokumentácie osvedčenia požiarnych konštrukcií v bytových domoch postavených po roku 2012.

Baštrng – Michal Kubovčík – zábavné videá na rôzne vážne témy