Krátke návody PO pre všetkých

Najnovším výsledkom našej snahy o lepšiu orientáciu obyvateľov Slovenska v témach ich vlastnej protipožiarnej bezpečnosti je vypracovanie krátkych návodov na rôzne témy. Tu Vám ponúkame návody, ako sa vysporiadať napr. s únikovými cestami v bytových domoch, použitím dymových hlásičov vo vašich príbytkoch, plánom evakuácie z Vášho bytu, domu či chaty, protipožiarnymi opatreniami pri skladovaní Li-Ion batérií z hľadiska požiarneho nebezpečenstva, zatepľovania domu. Pridali sme aj ďalšie užitočné návody napr. ako prežiť pokojné Vianočné sviatky bez požiaru. Následne sme doplnili aj návod, na správne pochopenie dôležitosti požiarnych tesnení v stúpačkách v bytovom dome. Požiarne dvere sú z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti pre všetkých nemenej dôležité a preto sme doplnili ďalší krátky návod na túto tému. Pribudol aj krátky návod o hasiacich prístrojoch.


Krátke videá PO pre všetkých

Už dlhšiu dobu premýšľame o spôsobe, ako v oblasti PO osloviť nie len odborníkov, ale aj širšiu (laickú) verejnosť, najlepšie už od najmenších detí až po seniorov. Samozrejme, podľa cieľovej skupiny zvoliť vhodnú formu a obsah spracovania. Sme presvedčení, že v dnešnej uponáhľanej dobe by boli najvhodnejšie „pohyblivé obrázky“, čiže krátke náučné videá a najlepšie s nejakou vtipnou pointou tak, aby svojou formou a obsahom zaujali a zanechali aj edukačnú stopu.
Sme radi a teší nás, že podobné úvahy mali aj niektorí kolegovia z HaZZ a DPO SR, ktorí už aj začali s jej realizáciou. Zvolili si formu natočenia náučných videí, ktoré im pomohla spracovať jedna regionálna televízia (pozrite si linky nižšie).
Preto naša predstava je spojiť sily so všetkými zainteresovanými stranami a profesnými organizáciami a spoločne rozvíjať preventívno-výchovnú oblasť.
Sme presvedčení, že edukácie nie je nikdy dosť, preto ak máte nejaké nápady, postrehy, pripomienky, určite ich privítame.

Pozrite už vytvorené videá

Prevencia a výchova v čase pandémie

Vzhľadom na to, že v roku 2020 boli z dôvodu pandemickej situácie koronavírusu obmedzené všetky spoločenské aktivity, prejavilo sa to aj obmedzením možností v oblasti projektu prevencie a výchovy občanov v oblasti požiarnej ochrany. Množstvo pripravovaných konferencií a iných aktivít doteraz vykonávaných prezentačne muselo byť nahradené formou online seminárov, diskusii a workshopov.

Naša asociácia sa tiež zapojila do takéhoto spôsobu spoločenskej komunikácie, čoho výsledkom je napr. spolupráca na online konferencii Protipožiarna ochrana budov v roku 2021, na ktorej sme prispeli našou prednáškou na tému Elektromobility vo vzťahu k protipožiarnej bezpečnosti stavieb, z ktorej Vám ponúkame nižšie uvedený videozáznam:

V roku 2020 sme nadviazali spoluprácu s kolegami zo Združenia na lepšiu správy bytových domov (ZLSBD), ktorí priniesli zaujímavý formát video diskusií pod názvom Správne reči. V rámci 9. epizódy, zameranej na požiarnu ochranu v bytových domoch sme sa, pri príležitosti 1. výročia tragédie na Mukačevskej ulici v Prešove, aktívne zúčastnili diskusie, v ktorej nás zastupoval Ing. Ivan Škoda. Okrem iného bola diskutovaná aj téma problematiky a dôvodov chýbajúcej dokumentácie osvedčenia požiarnych konštrukcií v bytových domoch postavených po roku 2012.

Baštrng – Michal Kubovčík – zábavné videá na rôzne vážne témy

Menu