Prevencia a výchova občanov v oblasti požiarnej ochrany

Už dlhšiu dobu premýšľame o spôsobe, ako v oblasti PO osloviť nie len odborníkov, ale aj širšiu (laickú) verejnosť, najlepšie už od najmenších detí až po seniorov. Samozrejme, podľa cieľovej skupiny zvoliť vhodnú formu a obsah spracovania. Sme presvedčení, že v dnešnej uponáhľanej dobe by boli najvhodnejšie „pohyblivé obrázky“, čiže krátke náučné videá a najlepšie s nejakou vtipnou pointou tak, aby svojou formou a obsahom zaujali a zanechali aj edukačnú stopu.
Sme radi a teší nás, že podobné úvahy mali aj niektorí kolegovia z HaZZ a DPO SR, ktorí už aj začali s jej realizáciou. Zvolili si formu natočenia náučných videí, ktoré im pomohla spracovať jedna regionálna televízia (pozrite si linky nižšie).
Preto naša predstava je spojiť sily s kolegami z HaZZ a DPO SR, poprípade s inými profesnými organizáciami a spoločne rozvíjať preventívno-výchovnú oblasť. Za vhodného mediálneho partnera pri spracúvaní uvedených materiálov pokladáme RTVS ako verejnoprávnu inštitúciu, ktorá disponuje technickými prostriedkami ako aj odborným personálom neohovoriac o tom, že im to vyplýva aj zo Štatútu RTVS (vysielanie vzdelávacích programov) a má to celoslovenský dosah.
Sme presvedčení, že edukácie nie je nikdy dosť, preto ak máte nejaké nápady, postrehy, pripomienky, určite ich privítame.

Pozrite už vytvorené videá

Menu