OBCHODNÉ MENOLOGOČINNOSŤ V OBLASTI PO
COLT International s.r.o.
www.coltinfo.sk
Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, požiarne vetranie, požiarne uzávery
DEHN+SÖHNE GmbH
www.dehn.cz
Ochrana pred bleskom a prepätím
Etex Building Performance
www.etex.com
Požiarna ochrana stavieb
ELKOND HHK a.s.
www.elkond.sk
Výroba káblov s požiarnotechnickými vlastnosťami
Eaton Electric s.r.o.
www.eaton.sk
Elektrické zariadenia – rozvádzače s požiarnotechnickými vlastnosťami, núdzové osvetlenie, EPS, AFDD
FIRE ELECTRIC INSTITUTE s.r.o.
www.firei.sk
Expertná výskumno-vývojová organizácia v oblasti požiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií a auditu dokladov osvedčenia požiarnych konštrukcií
FIRTECH s.r.o.
www.firtech.sk
Požiarna ochrana stavebných konštrukcií
HELUKABEL CZ s.r.o.
www.helukabel.cz
Výroba káblov s požiarnotechnickými vlastnosťami
HILTI Slovakia s. r.o.
www.hilti.sk
Tesnenia prestupov a škár
Klahoss spol. s r.o.
www.klahoss.sk
Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia
KNAUF Bratislava s.r.o.
www.knauf.sk
Sadrokartónové systémy
KNAUF Insulation s.r.o.
www.knaufinsulation.sk
Tepelné, akustické a protipožiarne izolácie z minerálnej vlny
KOPOS SLOVAKIA s.r.o.
www.kopos.sk
Káblové systémy s funkčnou odolnosťou v požiari
KRUGEL EXIM spol. s r.o.
www.krugel.sk
Výroba káblov s požiarnotechnickými vlastnosťami pre štruktúrované kabeláže
OBO BETTERMANN s.r.o.
www.obobettermann.sk
Káblové systémy s funkčnou odolnosťou v požiari, ochrana pred bleskom a prepätím
POBEST s.r.o.
www.pobest.sk
Riešenie PBS a požiarnobezpečnostné inžinierstvo
PROMAT
www.promat.sk
Protipožiarne materiály a konštrukcie, tesnenie prestupov a škár
ROCKWOOL Slovensko s.r.o.
www.rockwool.sk
Izolačné materiály a systémy pre stavebné a technologické aplikácie (kamenná vlna)
Schrack Technik s.r.o.
www.schrack.sk
Elektrické zariadenia – rozvádzače s požiarnotechnickými vlastnosťami,elektroinštalácie,osvetlenie,meranie EE
STABIL spol. s r.o.
www.stabil.sk
Pasívne a aktívne protipožiarne systémy
STRADER s.r.o.
www.strader.sk
Káblové systémy s funkčnou odolnosťou v požiari
STÖBICH BRANDSCHUTZ s.r.o.
www.stoebich.cz
Protipožiarne textilné a dopravníkové uzávery
Systemair Production a.s.
www.systemair.com
Výroba požiarnych VZT klapiek
UNIVOLT-SLOVAKIA s.r.o.
www.dietzel-univolt.com
Výroba elektroinštalačného príslušenstva s požiarnotechnickými vlastnosťami
Menu