Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR bola založená v roku 2006 z iniciatívy štyroch odborníkov pôsobiacich v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb. Podnetom na založenie asociácie bola absencia zodpovednosti za správnu realizáciu opatrení protipožiarnej bezpečnosti na stavbách pri výkone stavebných a montážnych prác. Od jej založenia až do roku 2016 stál na jej čele Ing. František Gilian, ktorý sa od roku 2017 stal jej generálnym sekretárom, do funkcie prezidenta bol zvolený Ján Rudolphi a v roku 2019 bol do funkcie prezidenta zvolený JUDr., Mgr. Róbert Károlyi.

Dôležité míľniky v histórii asociácie:
2016 – vznik projektu tvorby a vydávania ATN® noriem
2017 – vytvorenie platformy, ktorá ako jediná na Slovensku zastrešuje aj odborníkov v oblasti riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb – špecialistov požiarnej ochrany
2019 – aktívne zapojenie asociácie do národného projektu Sektorovo riadených inovácií, v rámci ktorého boli revidované a vytvorené úplne nové povolania súvisiace s protipožiarnou bezpečnosťou stavieb
2020 – na základe dlhodobej spolupráce sa naša asociácia stala zväzovým členom Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR) a v rámci tohto členstva aj členom Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD), ktorá je členom Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky (Tripartity)

Ďalšie množstvo podrobností z histórie, činnosti a úspechov asociácie nájdete na stránkach slovenskej wikipédie: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky