História

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR bola založená v roku 2006 z iniciatívy štyroch odborníkov pôsobiacich v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb. Podnetom na založenie asociácie bola absencia akejkoľvek zodpovednosti za správnu realizáciu opatrení protipožiarnej bezpečnosti na stavbách pri výkone stavebných a montážnych prác. Od jej založenia až do roku 2016 stál na jej čele Ing. František Gilian, ktorý sa od roku 2017 stal jej generálnym sekretárom, do funkcie prezidenta bol zvolený Ján Rudolphi a v roku 2019 bol do funkcie prezidenta zvolený JUDr., Mgr. Róbert Károlyi.

Ďalšie množstvo podrobností z histórie, činnosti a úspechov asociácie nájdete na stránkach slovenskej wikipédie: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Menu