Príčiny vzniku požiaru verzus príčiny šírenia požiaru – Bytový dom v Chorvátskom Grobe

Príčiny vzniku požiaru verzus príčiny šírenia požiaru – Bytový dom v Chorvátskom Grobe

PožiarePrávne predpisyRiešenie PBS

V našom príspevku sa pokúsime zamyslieť nad skutočnosťou, z ktorou sme konfrontovaný vždy vtedy, keď niekde na Slovensku vznikne požiar. Môžeme to uskutočniť na prípade požiaru bytového domu v Chorvátskom Grobe. Stačí si prečítať dve správy o tejto udalosti a okamžite je zrejmé, že tu niečo nie je tak, ako by malo byť.

Včera 5. 8. 2017
Topky.sk –
Hasiči v plnom nasadení: Požiar v Chorvátskom Grobe
„Horí v jednom z bytov trojpodlažného bytového domu. Presné príčiny, ako aj ďalšie okolnosti požiaru budú predmetom vyšetrovania

Dnes 6. 8. 2017
Topky.sk –
Ničivý požiar mezonetových bytov v Chorvátskom Grobe: Škody sa vyšplhali do nevídaných výšok
„V plameňoch sa ocitol trojpodlažný bytový dom. Škody po požiari sú obrovské, ide o sumu najmenej 800 tisíc eur. V bytovke horeli mezonetové podkrovné byty, pričom príčiny vzniku požiaru sú stále predmetom vyšetrovania.“

Bytový dom bol postavený nedávno, t. j. musel byť navrhnutý a zhotovený z hľadiska požiarnej bezpečnosti v súlade s vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
Ako je však na prvý pohľad na požiarovisko jasné, požiar toto bytového domu nebol v súlade s uvedenou vyhláškou, pretože sa rozšíril z jedného samostatného požiarneho úseku (jedného podkrovného bytu) do iných samostatných požiarnych úsekov (ďalších podkrovných bytov), čo by sa nemalo podľa predpisov stať.
Otázka vyšetrenia príčiny požiaru je určite na mieste, pretože príčin vzniku požiaru môže byť mnoho, stačí keď je prítomný kyslík, horľavá látka a iniciátor vznietenia. Avšak je potrebné predovšetkým odpovedať na otázku, či príčina vzniku požiaru je hlavnou príčinou obrovských škôd (priamych aj následných) spôsobených požiarom a zásahom. Podľa toho, čo sme už uviedli hlavný problém môže byť v návrhu (riešení PBS) alebo v zhotovení. Predpokladáme, že riešenie PBS v projektovej dokumentácii stavby bolo vypracované v súlade s predpismi, keďže vychádzame z toho, že bolo v stavebnom konaní posúdené a projektová dokumentácia bola schválená. Stavebný úrad vydal stavebné povolenie a stavba bola po jej uskutočnení skolaudovaná taktiež v súlade s predpismi. Preto tam aj ľudia mohli bývať (dnes už ale zatiaľ nemôžu). Tak potom vzniká otázka, ako boli dodržané požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe, keď sa požiar rozšíril v rozpore s požiadavkami právnych predpisov? Žeby bol na vine požiar, pretože nepozná predpisy?

Potom s veľkou pravdepodobnosťou ide o ďalší dôkaz „kvality“ uskutočňovania stavby z hľadiska zhotovenia požiarnych konštrukcií ich zhotoviteľmi. Preto je najvyšší čas sa dôsledne zamerať na kontrolu kvality uskutočňovania stavieb najmä z hľadiska požiarnej bezpečnosti (zhotovovanie požiarnych konštrukcií), čomu výrazne môžu napomôcť už 5 rokov platné požiadavky na osvedčenie požiarnych konštrukcií ich zhotoviteľom. Avšak vieme, že pri súčasnom systéme kontroly a nedostatku orgánov dozoru to nie je v ich silách ani schopnostiach. Treba to ale určite zmeniť, a že sa to dá, svedčia aj príklady zo susedných štátov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.