Druhý ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou MONITOR PBS 2024, sa uskutočnil dňa 16.5.- 17.5. 2024 v kongresovom komplexe Aqua City POPRAD s tým, že druhý deň sa uskutočnila zaujímavá odborná exkurzia s prehliadkou významného slovenského skúšobného laboratória (spoločnosť Fires, s.r.o. – Batizovce) na požiarne, mechanické a fyzikálne vlastnosti stavebných výrobkov, ktoré je okrem iného špičkovo vybavené na skúšanie požiarnej odolnosti, funkčnej odolnosti a reakcie na oheň množstva stavebných výrobkov. Dokonca v oblasti skúšania aerodynamickej účinnosti (aerodynamickej voľnej plochy) zariadení na odvod tepla a splodín horenia patrí spoločnosť Fires, s.r.o. medzi najkomplexnejšie vybavené skúšobné laboratóriá v Európe, čo s údivom ocenili aj mnohí účastníci odbornej exkurzie. Aj touto cestou chceme poďakovať vedeniu spoločnosti Fires, s.r.o. za umožnenie exkurzie pre odbornú verejnosť, čo sa nie vždy podarí vidieť na vlastné oči. Program konferencie mal podľa 175. účastníkov aj organizátorov výbornú úroveň a nadviazal tak na minulý ročník, čo je určite výzvou pre organizáciu tretieho ročníka konferencie v roku 2025. Významnou súčasťou programu konferencie bolo udelenie Ceny Jaroslava Mika 2023 zahraničnému hosťovi a lektorovi Ing. Petrovi Chytrému plk. v.v. za významný prínos k rozvoju požiarnej ochrany a napĺňaniu cieľov našej asociácie. Na záver programu konferencie sa uskutočnilo podpísanie MEMORANDA O POROZUMENÍ A SPOLUPRÁCI, ktoré slávnostne podpísali prezident HaZZ plk. Ing. Adrián Mifkovič a prezident APPO SR JUDr., Mgr. Róbert Károlyi. Z tohto slávnostného podpisu uvádzame niekoľko fotografií

Z celého priebehu konferencie pripravujeme videozáznam, ktorý následne sprístupníme odbornej verejnosti so všetkými prednáškami lektorov.

Radi Vás privítame na ďalšom ročníku konferencie MONITOR PBS 2025

Program_konferencie_MPBS_2024

Pozrite si propagačné video konferencie MONITOR PBS 2024:


GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

ZAHRANIČNÍ A DOMÁCI ODBORNÍ PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

REKLAMNÍ PARTNERI

ORGANIZAČNÍ PARTNERI