Koncom roku 2022 v našej asociácii vznikla myšlienka založiť novú tradíciu konania odborných špecializovaných konferencií na aktuálne témy v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb, ktoré by sa konali každoročne za účasti špičkových odborníkov. Slovo dalo slovo a myšlienka sa začala uskutočňovať v praxi, ako reakcia na dlhodobo chýbajúci odborný formát pre verejnosť v oblasti PBS. Keďže našou snahou je na konferencii diskutovať o všetkých prebiehajúcich aktuálnych aspektoch a trendoch v oblasti PBS, dali sme jej priliehavý názov MONITOR PBS.

Oficiálne logo konferencie pre všetky jej pokračovania (logo každého ročníka bode doplnené rokom konania)

Skrátená verzia oficiálneho loga konferencie

Na nižšie uvedených odkazoch na podstránky jednotlivých ročníkov konferencie Vás informujeme o výsledkoch a výstupoch jednotlivých ročníkov konferencie, príprave ďalších ročníkov a veríme, že sa s Vami budeme stretávať s cieľom naplniť Vaše očakávania.

Držme nášmu novému projektu palce