Koncom roku 2022 v našej asociácii vznikla myšlienka založiť novú tradíciu konania odborných špecializovaných konferencií na aktuálne témy v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb, ktoré by sa konali každoročne za účasti špičkových odborníkov. Slovo dalo slovo a myšlienka sa začala uskutočňovať v praxi, ako reakcia na dlhodobo chýbajúci odborný formát pre verejnosť v oblasti PBS. Keďže našou snahou je na konferencii diskutovať o všetkých prebiehajúcich aktuálnych aspektoch a trendoch v oblasti PBS, dali sme jej priliehavý názov MONITOR PBS.

Oficiálne logá konferencie pre všetky jej pokračovania

Skrátená verzia loga

Prvý ročník konferencie sa uskutoční dňa 25.5.2023 v hoteli PARTIZÁN v obci Bystrá na Táloch a zúčastní sa ho 150 účastníkov zo Slovenska aj zahraničia.

Na tejto stránke Vás budeme pravidelne informovať o výsledkoch a výstupoch jednotlivých ročníkov konferencie a veríme, že sa s Vami budeme stretávať, ako s jej účastníkmi, aj v budúcich rokoch.

Držme nášmu novému projektu palce