Koncom roku 2022 v našej asociácii vznikla myšlienka založiť novú tradíciu konania odborných špecializovaných konferencií na aktuálne témy v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb, ktoré by sa konali každoročne za účasti špičkových odborníkov. Slovo dalo slovo a myšlienka sa začala uskutočňovať v praxi, ako reakcia na dlhodobo chýbajúci odborný formát pre verejnosť v oblasti PBS. Keďže našou snahou je na konferencii diskutovať o všetkých prebiehajúcich aktuálnych aspektoch a trendoch v oblasti PBS, dali sme jej priliehavý názov MONITOR PBS.

Oficiálne logo konferencie pre všetky jej pokračovania (logo každého ročníka bode doplnené rokom konania)

Skrátená verzia oficiálneho loga konferencie

Na tejto stránke Vás budeme pravidelne informovať o výsledkoch a výstupoch jednotlivých ročníkov konferencie a veríme, že sa s Vami budeme stretávať na každom jej ročníku.

Držme nášmu novému projektu palce


2. ročník (2024)

Druhý ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou MONITOR PBS 2024, sa uskutoční dňa 16.5.- 17.5. 2024 v kongresovom komplexe AQUA CITY POPRAD s tým, že druhý deň sa uskutoční zaujímavá exkurzia s prehliadkou jediného slovenského skúšobného laboratória (spoločnosť Fires s.r.o. – Batizovce) na požiarne, mechanické a fyzikálne vlastnosti stavebných výrobkov, ktoré je špičkovo vybavené na skúšanie požiarnej odolnosti stavebných výrobkov, reakcie na oheň pre všetky Eurotriedy (od A1 po F), aerodynamickej účinnosti (aerodynamickej voľnej plochy) zariadení na odvod tepla a splodín horenia, funkčnej odolnosti v požiari káblových systémov a elektrických rozvádzačov.

Pozvanka_s_prihlaskou_na_konferenciu_MPBS_2024
Program_konferencie_MPBS_2024

Pozrite si propagačné video konferencie MONITOR PBS 2024:


GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

ZAHRANIČNÍ A DOMÁCI ODBORNÍ PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

REKLAMNÍ PARTNERI

ORGANIZAČNÍ PARTNERI

1. ročník (2023)

Prvý ročník konferencie sa konal 25.5.2023 v hoteli Partizán v Bystrej-Táloch a zúčastnilo sa ho 150 účastníkov z domova aj zahraničia. Určite nikoho neprekvapil veľký záujem odbornej verejnosti o túto konferenciu a jej odborná úroveň bola vysoko hodnotená aj zo strany účastníkov. Pozrite si krátke propagačné video konferencie.

Videozáznam zo všetkých prednášok konferencie si môžete pozrieť tu: