Projekt prírodného laboratória mechaniky vonkajších vedení je myšlienkou nášho kolegu elektrotechnika Ing. Gabriela Krescanka – autorizovaného inžiniera, ktorý sa od ukončenia štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, popri zamestnaní a podnikaní v oblasti energetiky, venuje aj výskumnej a vývojovej činnosti v oblasti elektrotechniky a energetiky na základe podrobného štúdia dávnych faktov z historickej literatúry o elektrine. Robí to s nadšením a vysokou odbornosťou aj vďaka nezištnej podpore celej jeho rodinky. Aj naša asociácia za rozhodla podporiť toto jeho snaženie, keďže podpory mladých zanietených odborníkov elektrotechnikov zo strany štátu je žalostne málo a v aplikačnej praxi na trhu práce je ich ako šafranu.

V obci Uzovské Pekľany na východe Slovenska v prírodnom laboratóriu na výskum mechaniky vonkajších vedení prebieha od 20.11.2022 celoročné meranie stavovej rovnice samonosného izolovaného kábla NFA2X 4×120 RM v rozpätí 35 m. Naša asociácia vytrvalo podporuje tento projekt. Počas merania sa na dennej báze zaznamenáva teplota (priemer z troch ortuťových teplomerov osadených v blízkosti kábla), priehyb a ťah. Výsledky z týchto meraní sa zapisujú a sú online zverejňované v tabuľke, ktorú si môzete pozrieť nižšie pod fotogalériou z prírodného laboratória. Predmetom merania je zistiť skutočnú závislosť správania sa samonosného izolovaného kábla NFA2X 4×120 v prírodných podmienkach v závislosti od zmeny teploty, a teda preveriť stavovú rovnicu, ktorá sa v súčasnosti používa podľa platnej STN, resp. pri montáži predmetného kábla.

Od 26.1.2023 sme pristúpili k meraniu údajov pomocou meteostanice Sencor SWS 12500. Zväčšili sme presnosť merania teploty a vlhkosti, ale zároveň sme pristúpili k zaznamenávaniu ďalšieho množstva dát, ktoré sú od dnešného dňa v tabuľke – pocitová teplota, sila a smer vetra (je možné merať aj ďalšie údaje, tie však momentálne nie sú pre naše meranie relevantné). Pomocou meteostanice je možné merať aj intenzitu slnečného svetla, ktorá má podľa predbežných údajov veľký vplyv na priehyb kábla, keďže teplota kábla a teplota okolia sú rozdielne aj o niekoľko stupňov (povrchová teplota kábla je meraná prístrojom Bosch Universal Temp Thermo Detector, ktorý bol sponzorským darom od našej asociácie). Meteostanica je osadená na stĺpe „K“, signál sa prenáša do kancelárie, kde sú následne odčítané údaje. Údaje je možné sledovať online v reálnom čase na stránke Online údaje z meteostanice, kde je tiež možné zobraziť graf a tabuľku nameraných hodnôt s 5-minútovým odstupom za posledných 24 hodín, ale taktiež aj týždenné a mesačné grafy vývoja počasia. Údaje sa prenášajú do nášho merania a postupne ich zapisujeme do tabuľky a následných grafov. Pri porovnaní teploty a vlhkosti z doterajších meraní a meraní z meteostanice sme zistili, že bežné ortuťové teplomery neboli presné, avšak aj naďalej budeme merať pomocou nich a porovnávať hodnoty s hodnotami s meteostanice, aby sme zistili veľkosť odchýlky. Teploty z meteostanice sú exaktnejšie, keďže je možné ich porovnať s meteostanicami v okolí a kde je vidieť, že napr. hodnoty teploty sú takmer totožné s meteostanicami v okolí niekoľkých desiatok km. Tieto ďalšie meteostanice sú zobrazené na mape v priloženom linku vyššie. Najnovšie sme nasnímali a zverejnili zaujímavé zrýchlené časozberné video, ktoré preukazuje, ako sa správa kábel v závislosti od poveternostných podmienok.