Na čo je aplikácia vhodná

Online e-aplikácia OPK je pomôcka pre vypracovanie dokumentácie osvedčenia požiarnych konštrukcií (OPK), ktorá je súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade s § 24 ods. 1 písm. m) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z.. Kvalitné a správne vypracovanie dokumentáciu OPK nie je jednoduché. Je potrebné mať patričné vedomosti v oblasti predpisov PO a stavebných výrobkov a zohľadniť množstvo predpisov a noriem. Požaduje sa až 18 rôznych druhov súvisiacich dokumentov príloh, ktoré môžu byť rôzne pre rôzne požiarne konštrukcie (PK).

Aplikácia zohľadňuje všetky požiadavky na 23 skupín PK uvedených vo vyhláške MV SR č. 94/2004 Z. z. a člení tieto skupiny aj ďalšie 3 skupiny, ktoré od roku 2012 vznikli až do 151 podskupín PK. Prehľadne Vás prevedie celým procesom osvedčovania. Výsledkom je kvalitná dokumentácia OPK v jednotnom formáte, vypracovaná rôznymi zhotoviteľmi na akejkoľvek stavbe. Údaje z e-aplikácie OPK sa dajú využiť aj pre spracovanie a ich implementovanie v prostredí BIM modelovania stavieb, čo súvisí s nastupujúcimi trendmi digitalizácie v národnom hospodárstve.

Menu