Na čo je aplikácia vhodná

Online e-aplikácia OPK je pomôcka pre vypracovanie dokumentácie osvedčenia požiarnych konštrukcií (OPK), ktorá je súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade s § 24 ods. 1 písm. m) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z.. Kvalitné a správne vypracovanie dokumentáciu OPK nie je jednoduché. Je potrebné mať patričné vedomosti v oblasti predpisov PO a stavebných výrobkov a zohľadniť množstvo predpisov a noriem. Požaduje sa až 18 rôznych druhov súvisiacich dokumentov príloh, ktoré môžu byť rôzne pre rôzne požiarne konštrukcie (PK).

Keďže aj zhotoviteľ požiarnych konštrukcií je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľomm, tak sa naňho vzťahuje povinnosť vypracovať dokumentáciu OPK podľa § 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. v súlade so skutočným stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov a priestorov.

Aplikácia zohľadňuje všetky požiadavky na 23 skupín PK uvedených vo vyhláške MV SR č. 94/2004 Z. z. a člení tieto skupiny aj ďalšie 3 skupiny, ktoré od roku 2012 vznikli až do 151 podskupín PK. Prehľadne Vás prevedie celým procesom osvedčovania. Výsledkom je kvalitná dokumentácia OPK v jednotnom formáte, vypracovaná rôznymi zhotoviteľmi na akejkoľvek stavbe. Údaje z e-aplikácie OPK sa dajú využiť aj pre spracovanie a ich implementovanie v prostredí BIM modelovania stavieb, čo súvisí s nastupujúcimi trendmi digitalizácie v národnom hospodárstve.