Registrácia na odber článkov

Vykonaním registrácie užívateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté povinné osobné údaje sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas podľa Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov GDPR platného od 25.5.2018 so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom portálu. Registráciou ďalej užívateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy prevádzkovateľa a na informovanie registrovaného užívateľa o dianí v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb, ktoré zverejňujeme v článkoch. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Máte právo kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním článkov zrušiť priamo v záhlaví zaslaného e-mailu s informáciou o článku.