Kontaktné údaje

Ing. František Gilian
generálny sekretár
+421 907 811 926
generalsekretar@appo.sk

JUDr., Mgr. Róbert Károlyi
prezident
+421 917 694 740
prezident@appo.sk

Libuša Gilianová
riaditeľka kancelárie generálneho
sekretariátu
+421 907 806 486
sekretariat@appo.sk

Ing. Tomáš Krchnák
viceprezident
+421 917 840 596
viceprezident@appo.sk

Nájdete nás

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Sídlo, poštová a fakturačná adresa:
Jiráskova 29
974 01 Banská Bystrica

IČO: 42039592
DIČ: 2022399720

Kancelária generálneho sekretariátu:

Zvolenská cesta 20
974 05 Banská Bystrica
(2. poschodie, č. d. 203, budova Výskumného ústavu Spojov, n.o.)

Menu