O našej asociácii je známe, že radi podporujeme aktivity a nové projekty v akejkoľvek oblasti, ktorá súvisí s požiarnou bezpečnosťou. Takouto oblasťou je aj bezpečnosť elektrických inštalácií. Preto nás pozitívne oslovila aj iniciatíva kolegu elektrotechnika Ing. Kamila Kociána, ktorý je súčasťou tímu zanietených elektroinžinierov so širokými skúsenosťami v oblasti elektrotechniky a predsedom regionálnej pobočky SEZ-KES v Prešove. Rozhodli sme sa spojiť s cieľom, podporiť novú platformu www.ElektroKing.sk – Brána do sveta elektrotechnikov. Táto jedinečná spolupráca združuje odborné znalosti ElektroKing v oblasti elektrotechniky s bohatými skúsenosťami APPO SR v požiarnej ochrane. Prvým benefitom tejto platformy je, že každý, kto má záujem o poskytnutie kvalitných a bezpečných služieb v oblasti elektrických inštalácií t. j. o projektovanie, zhotovenie, výrobu či revíziu elektrických inštalácií alebo zariadení, od elektroinštalácie v rodinnom dome, cez nabíjacie stanice elektromobilov, až po fotovoltiku pre priemysel, môže na tejto platforme vyhľadať príslušného odborníka alebo odbornú firmu registrovanú v rámci platformy. To je druhý základný benefit platformy, ktorá je otvoreným miestom pre všetkých odborných elektrotechnikov (projektantov, montážnikov, revíznych technikov), ktorým Registrácia na platforme, nielen umožní zdieľať ich skúsenosti v oblasti elektrotechniky, ale aj získať širšie poznanie v odbore.