APPO-LEX MONITOR®

V roku 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2016. Tento zákon svojimi ustanoveniami podstatne zjednodušil a uľahčil účasť verejnosti na legislatívnych procesoch. V rámci odbornej spolupráce a účasti verejnosti na tvorbe právnych predpisov sme navrhli a zaviedli projekt monitorovacieho systému v oblasti tvorby právnych predpisov. Pomocou tohto systému, ktorý je chránený registrovanou ochrannou známkou sledujeme tvorbu právnych predpisov, ktoré nás zaujímajú z hľadiska ich vplyvu napr. na oblasť požiarnej ochrany, stavebníctva, stavebných výrobkov a podnikateľského prostredia. V rámci tohto monitorovacieho systému spolupracujeme s Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy (APZD), ktorá je členom Hospodárskej a sociálne rady SR. Prostredníctvom APZD uplatňujeme zásadné pripomienky a návrhy k pripravovaným návrhom právnych predpisov v rámci medzirezortných pripomienkových konaní a zúčastňujeme sa za APZD rozporových konaní s predkladateľmi návrhov právnych predpisov.

Menu