Databáza ISO noriem

Na tejto stránke je prístup do databázy ISO noriem OBP (Online Browsing Platform), ktorá okrem 22 273 ISO noriem a 118 ISO publikácií na spoplatnené stiahnutie poskytuje bezplatné údaje zo všetkých uvedených ISO noriem týkajúce sa 213 269 termínov a definícií, 6483 grafických symbolov (značiek) a 249 kódov krajín.

Databáza je vynikajúcou pomôckou pre používateľov ISO noriem preložených do slovenského jazyka v prípadoch, keď majú pochybnosti o význame grafickej značky resp. význame termínu a definície v ISO norme preloženej do slovenčiny a nemajú si ako overiť znenie originálu.

Po otvorení databázy na linku Online Browsing Platform si zvoľte na lište v otvorenom okne kategóriu, o ktorú máte záujem t. j. Všetko (All), Normy (Standards), Súbory (Collections), Grafické symboly, značky (Graphical symbols), Termíny a definície (Terms & Definitions) alebo Kódy krajín (Country codes).

Na ďalšej zvolenej stránke databázy je potom možné si vybrať v Menu v pravej časti stránky rôzne podkategórie zvolenej kategórie napr. v prípade grafických symbolov sú tieto rozdelené na Verejné informačné symboly, Bezpečnostné značky, Vodné bezpečnostné značky, Značky použité pre zariadenia a Značky pre diagramy. Každá podkategória sa môže ešte deliť napr. Bezpečnostné značky majú tiež viac kategórií.

Želáme príjemné vyhľadávanie