Na čo je mobilná aplikácia vhodná

Mobilná e-aplikácia OPK je určená pre mobilné zariadenia (tablet, mobil) a je doplnkom k online e-aplikácii OPK. Obsahom mobilnej e-aplikácie OPK (tiež PW aplikácia OPK) je kompletný prehľad všetkých jestvujúcich požiarnych konštrukcií so zoznamom všetkých potrebných dokladov na ich osvedčenie. Keďže mobilná e-aplikácia OPK pracuje offline, jej obsah, ktorý je totožný s obsahom online e-aplikácie OPK (veľkej e-aplikácie OPK), sa neustále aktualizuje po pripojení mobilného zariadenia na internet pri akejkoľvek zmene alebo doplnení obsahu online e-aplikácie OPK. Pomocou mobilnej e-aplikácie OPK nie je možné vytvárať dokumentáciu OPK tak, ako v prípade online e-aplikácie OPK, ale je výbornou pomôckou (rozum do vrecka) v prípade požiadavky na rýchle získanie informácií ohľadom požiadaviek na osvedčovanie požiarnych konštrukcií. Výhody mobilnej e-aplikácie OPK môžu využiť všetci užívatelia s platnou licenciou a bez potreby platnej licencie aj všetci príslušníci HaZZ, ktorý vykonávajú štátny požiarny dozor na stavbách. Príslušníkom HaZZ stačí, keď si zaregistrujú svoj služobný e-mail do e-aplikácie OPK a notifikujú svoju registráciu, ktorá im príde ako správa na ich služobný e-mail. Následne si môžu nainštalovať mobilnú e-aplikáciu do svojho mobilného zariadenia na linku https://www.aplikacia.appo.sk/ na základe uvedenia svojho služobného e-mailu. Každý užívateľ môže mobilnú e-aplikáciu OPK používať súčasne na dvoch mobilných zariadeniach.