Dôkaz slovenského odborníka o skutočnom ochrannom priestore aktívneho bleskozvodu

Dôkaz slovenského odborníka o skutočnom ochrannom priestore aktívneho bleskozvodu

NormalizáciaPožiarePrávne predpisy

Na konferencii ELTECH 2016 v Starom Smokovci, ktorá sa uskutočnila v dňoch 7.6 – 8.6. 2016, prezentoval mladý elektrotechnický odborník Ing. Gabriel Krescanko výnimočnú prezentáciu k veľmi diskutovanej téme, ktorá sa týka kontroverznej technickej normy STN 34 1398: 2014 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody. Táto norma bola navrhnutá na zrušenie Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR z dôvodu množstva technických aj formálnych konfliktov so súborom noriem STN EN 62305 na ochranu pred bleskom. Takáto konfliktná technická norma môže byť považovaná za nebezpečnú, na čo vydavateľa normy upozornila naša asociácia.
Pozoruhodnosť prednášky Ing. Gabriela Krescanka je v jej exaktnom dôkaze, s použitím základných matematických a geometrických stredoškolských pravidiel, že tvrdenie o väčšom ochrannom priestore aktívneho zachytávača oproti klasickému zachytávaču je chybné ak nie zavádzajúce.

V časoch, kedy sa správne technické myslenie považuje skôr za nežiaduci spoločenský jav je takýto prístup mladého elektrotechnického inžiniera svetielkom na konci tunela. Týmto mladému slovenskému autorovi dôkazu vzdávame veľké uznanie a podporujeme jeho prístup k riešeniu technických problémov.

Príspevok do zborníka na stiahnutie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.