Osud normy na aktívne bleskozvody je spečatený

NormalizáciaPrávne predpisy

Od marca 2015 Vás pravidelne informujeme o aktivitách APPO SR vo vzťahu k previerke kontroverznej normy STN 34 1398: 2014 Ochrana pred Bleskom. Aktívne bleskozvody a jej zrušenie v súčasnej podobe.
Mnohí nám už hovorili, že je to zbytočná námaha, napriek tomu, že si väčšina slovenských odborníkov na ochranu pred bleskom uvedomuje, že táto norma je len nástrojom na „predávanie“ ochrany pred bleskom a nie nástrojom na jej zabezpečenie.
Tomu, kto sledoval skoro trojročnú snahu odbornej argumentácie odbornej verejnosti SR proti technickým nepravdám a anomáliám STN 34 1398: 2014, vo vzťahu k prijatým normám súboru STN EN 62305 a záväzkom SR vyplývajúcim z medzinárodných zmlúv, netreba vysvetľovať to, že jej vydaním došlo k profesionálnemu zlyhaniu niektorých zamestnancov štátneho orgánu. t. j. dnes OTN ÚNMS SR.
Slovensko je dnes nositeľom vedúcej úlohy smerovania Európskej únie v oblasti technického, sociálneho a environmentálneho rozvoja a preto sa stalo, že aj súčasní zamestnanci OTN (odbor technickej normalizácie ÚNMS SR) v kontexte tejto vedúcej úlohy Slovenska v EÚ museli pochopiť, že nemôžu akceptovať „technické“ riešenia na nevedeckom základe, ktoré uvádza STN 34 1398 a s ktorými nesúhlasí jednak uznávaná technická verejnosť v SR, odborníci v európskom výbore pre normalizáciu v elektrotechnike CELELEC a nakoniec, resp. na začiatok, aj väčšina vedeckého sveta t. j. medzinárodná organizácia pre normalizáciu v elektrotechnike IEC.

Asi by sa to nikdy nepodarilo, keby na Slovensku neexistoval potenciál odborníkov, akým je napr. pán Ing. Gabriel Krescanko – mladý elektrotechnický inžinier, ktorý zásadným technickým spôsobom dokázal a presvedčil aj všetkých tých, ktorí sa tvárili, že tomu technicky nerozumejú, napriek tomu, že o tom rozhodujú.

V prílohe Vám poskytujeme dokumenty, na základe ktorých by ste mohli zistiť, či Váš pud sebazáchovy je silnejší ako záujem tých, ktorí Vás doteraz „chránili“ pred bleskom aktívnym bleskozvodom. Dokumenty sú z historického hľadiska vhodné aj pre tých, ktorí ešte stále pochybujú o pravdivosti a oprávnenosti vedeckých zásad normalizácie a myslia si, že technické normy majú slúžiť tým, ktorí rozumejú zákonom obchodu a nie tým, ktorí uznávajú fyzikálne zákony a majú vytvárať podmienky pre bezpečnosť.
Krescanko_zaverecne_hodnotenie
Priloha_1_47
Pripomienka_1_Krescanko
Pripomienka_2_Krescanko
Pripomienka_3_Krescanko
Pripomienka_4_Krescanko
Pripomienka_5_Krescanko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.