Po predchádzajúcich partnerských rokovaniach sme sa v roku 2020 stali zväzovým členom Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR) a tak sme sa zároveň v rámci členstva v ZEP SR stali aj zväzovým členom Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD). Tomuto kroku predchádzala dlhodobá úspešná spolupráca jednak v oblasti technickej normalizácie so ZEP SR, na základe ktorej náš generálny sekretár zastupuje ZEP SR v Rade pre technickú normalizáciu, ktorá je poradným orgánom predsedu ÚNMS SR. Zároveň dlhodobo úspešne spolupracujeme s APZD prostredníctvom nášho projektu APPO-LEX MONITOR® v oblasti tvorby legislatívy, kde má APZD, ako člen Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky (Tripartity) významné postavenie a vplyv na podnikateľské prostredie.

Tento dôležitý krok, ktorý je aj výsledkom určitého rešpektu a uznania našich aktivít zo strany našich partnerov, nám otvára oveľa väčšie možnosti vplyvu na podnikateľské prostredie, ktorého súčasťou je aj oblasť protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Túto spoluprácu sme efektívne využili v rámci Národného projektu Sektorovo riadených inovácií (SRI) v národnej sústave povolaní, kde je APZD garantom mnohých Sektorových rád v rôznych oblastiach národného hospodárstva. APPO SR malo do ukončenia projektu SRI priame zastúpenie v Sektorovej rade pre elektrotechniku, v pracovnej skupine Sektorovej rady pre stavebníctvo a v pracovnej skupine Sektorovej rady pre verejné služby a správu. Od roku 2023 sa v rámci zmien zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení aj postavenie s vplyv Aliancie sektorových rád, ktorá zastrešovala činnosť všetkých sektorových rád v našom národnom hospodárstve. Veríme, že táto zmena bude na prospech presadzovania všetkých nových povolaní, ktoré sme vytvorili v rámci Národného projektu SRI.

Veríme, že aj táto naša aktivita pomôže k zmenám vo vzťahu k zlepšeniu vnímania a postavenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb na Slovensku.