Projekt laboratória techniky vysokých napätí je ďalšou myšlienkou nášho kolegu elektrotechnika Ing. Gabriela Krescanka – autorizovaného inžiniera, ktorý sa od ukončenia štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, popri zamestnaní a podnikaní v oblasti energetiky, venuje aj výskumnej, vývojovej a vzdelávacej činnosti v oblasti elektrotechniky a energetiky na základe podrobného štúdia dávnych faktov z historickej literatúry o elektrine. Robí to s nadšením a vysokou odbornosťou, aj vďaka nezištnej podpore celej jeho rodinky. Aj naša asociácia za rozhodla podporiť toto jeho snaženie, keďže podpory mladých zanietených odborníkov elektrotechnikov zo strany štátu je žalostne málo a v aplikačnej praxi na trhu práce je ich ako šafranu.

Autor myšlienky projektu napísal:

„V tomto laboratóriu vznikli, resp. stále vznikajú zariadenia, ktoré sú následne odprezentované na prednáškach pre odbornú elektrotechnickú verejnosť. Laboratórium som venoval „nedocenenej“ osobnosti Dr. Nikolovi Teslovi. Roky uvedené pod jeho menom sú roky jeho narodenia a úmrtia, aby si ľudia uvedomili v akom období pôsobil, resp. realizoval svoje pokusy. V týchto rokoch nemal Dr. Nikola Tesla k dispozícii žiadne polovodiče a teda žiadne elektronické prístroje, ktoré by mu uľahčili bádanie. Pracoval iba s tým, čo mal k dispozícii, ako napr. Leydenské fľaše, ktoré používal na vytvorenie elektrickej kapacity použitú spolu s elektrickou indukčnosťou k tomu, aby vytvoril rezonančný obvod. Laboratórium je zatiaľ vybavené štandardným dielenským náradím, ktoré bohato postačuje na výrobu zariadení z minulosti.“