Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Online e-aplikácia OPK

Mobilná e-aplikácia OPK

Diskusné fórum požiarnej ochrany

O čo nám ide

Hlavným poslaním našej asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike. Od svojho vzniku v roku 2006 sme sa na základe výsledkov našej činnosti stali rešpektovaným odborným združením v oblasti požiarnej ochrany doma aj v zahraničí. Našim najväčším projektom z mnohých úspešných projektov je zavedenie požiadaviek na osvedčenie požiarnych konštrukcií ich zhotoviteľom do právnych predpisov pre požiarnu bezpečnosť stavieb. Týmto projektom sme dosiahli zavedenie zodpovednosti zhotoviteľov za kvalitu uskutočňovania stavebných a montážnych prác súvisiacich s požiarnou bezpečnosťou stavieb.

Od roku 2017 sme vytvorili v asociácii platformu, ktorá ako jediná na Slovensku zastrešuje aj odborníkov v oblasti riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb – špecialistov požiarnej ochrany.
V roku 2020 sme sa stali na základe dlhodobej spolupráce zväzovým členom Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR) a v rámci tohto členstva aj členom Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD), ktorá je členom Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky (Tripartity).

Články