Referencie užívateľov

Zhotovitelia PK – členovia APPO SR:
Colt International s.r.o., FIRTECH, s.r.o. , Systemair Production a.s., STABIL spol. s r.o., Stöbich Brandschutz s.r.o., POBEST, s.r.o.

Zhotovitelia PK – externí:
AKORD stavby, s.r.o., AZ KLIMA SK, s.r.o., CDI – FRIMOCOM – JANISTAV s.r.o, Elimer, a.s., FIRESS spol. s r.o., FORA – STAV, s.r.o, INREST, s.r.o., Karol Kovalčík, K.K. – MONT, KLIMAK, s.r.o., KOIFER, s.r.o., MH elektro, s.r.o., Mirror MM s.r.o., ORZAN, s.r.o., plaan czech, s.r.o., PROFIgips, s.r.o., PROMONT s.r.o., PSG SK, s.r.o., PYROBATYS Bratislava s.r.o., PYROposk j.s.a., SPEDOS-Slovensko,spol. s r.o., STEMOS s.r.o., TriLine s.r.o., UNISTAV s.r.o.

Hlavní dodávatelia:
TAKENAKA EUROPE GmbH

Audítori OPK:
Juraj Kukučka, Ing. Miroslav Šantavý, Ing. Marian SUJA, PhD., Ing. František Gilian, Ing. Martin Baláž, Ing. Juraj Varholák, Ing. Roman Dolník, Ing. Jakub Hindický, Ing. Miriam Károlyiová, Ing. Slavomír Demčák, Andrej Hajiček, doc. Ing. Juraj Orbřímek, PhD.