Výhody pre zhotoviteľov PK

Predpisy a normy v oblasti požiarnej ochrany a stavebných výrobkov sú neustále aktualizované a z roka na rok náročnejšie a prísnejšie. Mať prehľad a držať krok s vývojom je obtiažne. Používaním e-aplikácie OPK ušetríte čas a Vaša dokumentácia bude vždy z ohľadom na vývoj predpisov a noriem na patričnej úrovni.

Aplikácia od Vás bude požadovať presne tie dokumenty, ktoré sú povinné pre osvedčenie Vašich PK.

Ak zvyčajne zhotovujete jednu skupinu požiarnych konštrukcií, napríklad nátery oceľových konštrukcií, tak po osvedčení niekoľkých konštrukcií si svoju prácu zautomatizujete. Vo Vašom počítači si vytvoríte databázu potrebných dokladov, ktoré sa Vám na stavbách opakujú (napríklad potvrdenie o zaškolení na zhotovenie PK).

E-aplikácia OPK Vami vytvorené OPK archivuje počas 6 mesiacov, čo Vám umožnuje modifikovať Vaše už vytvorené OPK pre ďalšie stavby.