Licenčné podmienky

Plnú verziu online e-aplikácie OPK v praxi používajú len zhotovitelia PK, ktorí samozrejme majú v rámci svojej platenej licencie aj bezplatný prístup do mobilnej e-aplikácie OPK. Licencia má ročnú platnosť s možnosťou jej predĺženia pre neobmedzený počet stavieb a počet dokumentácií OPK.

Riadni členovia APPO SR majú licenciu do plnej verzie aj mobilnej verzie zdarma.

Členovia APPO SR – špecialisti PO majú zdarma obmedzenú plnú verziu a mobilnú verziu s tým, že v plnej verzii nemajú možnosť vytvárať dokumentáciu OPK, keďže nie sú zhotoviteľmi PK.

Audítori OPK registrovaní v e-aplikácii OPK majú zdarma obmedzenú plnú verziu a mobilnú verziu s tým, že v plnej verzii majú možnosť využívať len tie funkcionality, ktoré súvisia s vykonávaním auditu OPK pre tých zhotoviteľov PK, ktorí sú im pridelení.

Ostatní externí zhotovitelia PK platia ročnú licenciu vo výške 200,- Eur pre jednu zodpovednú osobu zhotoviteľa a v prípade ďalšej zodpovednej osoby toho istého zhotoviteľa sa účtuje ročný doplatok k riadnej licencii 20,-Eur/rok.