Výhody pre investorov

V rámci dokumentácie stavby investor dostane podrobné informácie o všetkých PK, vrátane zoznamov PK (napríklad požiarnych tesnení prestupov, ktoré sa musia periodicky kontrolovať pri užívaní stavby).

Každá PK má svojho „pána“. Pri jej zlyhaní, napr. pri požiari, poruche alebo pri potrebnej oprave je dohľadateľný zodpovedný zhotoviteľ danej PK. A to aj po upynutí záručnej lehoty.

Pre investorov nevznikajú dodatočné náklady. E-aplikácia OPK nezvyšuje technické nároky na zhotovené PK, len ich vhodným spôsobom eviduje a identifikuje.

Čo má urobiť investor, ak požaduje dokumentáciu vypracovanú v e-aplikácii OPK?
Do zmluvných podmienok pre zhotovenie stavby uviesť klauzulu o vypracovaní osvedčení PK v e-aplikácii. Podrobnejšie informácie dostanete na požiadanie na generálnom sekretariáte APPO SR (pozri kontakty).