Informácia pre príslušníkov HAZZ

E-aplikácia OPK obsahuje množstvo potrebných informácií. K jednotlivým typom PK sú spracované podrobné údaje, ako napríklad súvisaca skúšobná norma a klasifikáčná norma, požiadavky vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., požiadavky projekčných a iných noriem (STN, ATN) a najmä zoznam a podrobný obsah požadovaných dokladov na osvedčenie príslušnej PK. Veľmi rýchlym a efektívnym spôsobom, je možné skontrolovať úplnosť a správnosť predloženej dokumentácie OPK.

Pre príslušníkov HAZZ sme vytvorili možnosť prístupu k týmto informáciám bez potreby zakúpenia licencie do e-aplikácie OPK. Prístup k týmto informáciám je možný pomocou mobilnej aplikácie OPK, ktorá pracuje na mobilných zariadeniach (telefónoch, tabletoch), ktoré majú internetový prehliadač. Služba je zdarma. Základom využívania služby je registrácia služobnej e-mailovej adresy cez  registračný formulár , notifikovať e-mailovú správu, ktorá bude zaslaná po registrácii na uvedený služobný e-mail a stiahnuť si e-aplikáciu OPK do svojho mobilného zariadenia na linku Mobilná aplikácia OPK.