Verejné prerokovanie návrhu STN 92 0205/Z1

Normalizácia

Keďže veľké množstvo ľudí z odbornej verejnosti číta naše stránky a novinky, na rozdiel od reálnej návštevnosti oznamov slovenského NNO, chceme Vás informovať, že ÚNMS SR zverejnil na jeho stránke oznámenie o verejnom pripomienkovom konaní návrhu zmeny STN 92 0205/Z1 Oznámenie. Aby sme pomohli slovenskému národnému normalizačnému orgánu (NNO), ktorým je podľa zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, zapojiť do verejného pripomienkového konania čo najširšiu verejnosť, pripájame uverejňujeme ako súčasť tohto článku predmetný návrh STN 92 0205/Z1 na stiahnutie v elektronickej forme.

Návrh STN 92 0205/Z1

V prípade, že máte nejaké pripomienky k predmetnému návrhu STN 92 0205/Z1 postupujte podľa inštrukcií slovenského NNO uvedených na linku Oznámenie. Naša pomoc slovenskému NNO je v tom, že už nemusíte žiadať slovenský NNO o zaslanie návrhu STN 92 0205/Z1 v elektronickej forme, prípadne platiť slovenskému NNO za papierovú verziu v súvislosti s kopírovaním a poplatkom za službu spojenú s balným a poštovným.

Tento článok je vydaný v plnom súlade s ustanovením Článku 6 ods. 1 písm. d) Nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii, podľa ktorého Národné normalizačné orgány podporujú a uľahčujú prístup k normám a procesu tvorby noriem s cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň účasti na systéme normalizácie napríklad tým, že poskytnú bezplatný prístup k návrhu noriem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.