Úspech APPO SR v európskych rozmeroch

Požiarne konštrukcieRôzne

S potešením si Vás dovoľujeme informovať o úspešnom pôsobení našej asociácie na európskej úrovni, kde sme v posledných rokoch aktívnym a rešpektovaným členom Európskej asociácie pasívnej požiarnej ochrany (EAPFP). V dňoch 28. – 29. novembra 2018 sa uskutočnilo v belgických Antverpách valné zhromaždenie EAPFP, na ktorom bola vymenovaná nová rada hlavných predstaviteľov EAPFP.

Novým prezidentom EAPFP na obdobie 2019 až 2021 sa stal náš zástupca Ing. Miroslav Smolka, MBA, ktorý doteraz pôsobil v EAPFP ako viceprezident. Podrobnosti zo zasadnutia si môžete prečítať na stránkach EAPFP na linku: EAPFP alebo v tlačovej správe vydanej EAPFP Tlačová správa.

Slová a myšlienky, ktoré vyslovil v Antverpách pán Ing. Miroslav Smolka po vymenovaní do funkcie prezidenta EAPFP len potvrdzujú správne smerovanie a ciele našej národnej asociácie, ktoré presadzujeme vo vzťahu ku kvalite stavebných a montážnych prác v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb, t. j. k Osvedčovaniu požiarnych konštrukcií zhotoviteľmi na stavbách. Boli sme prvou krajinou v EÚ, ktorá najmä na základe pôsobenia našej asociácie, zaviedla do právneho predpisu požiadavku na osvedčovanie požiarnych konštrukcií ich zhotoviteľom. V súčasnosti je zrejmé, že táto problematika je a bude hlavnou témou EAPFP s cieľom zaviesť niečo podobné aj v ostatných krajinách EÚ.

Pán prezident Smolka uviedol:
„Rád by som poďakoval obom kolegom Joricovi Witloxovi a Vincentemu Mansovi za ich rozsiahlu prácu a čistú oddanosť EAPFP po mnoho rokov. Zanechávajú asociáciu vo veľmi silnej pozícii pre budúcnosť a teším sa na budovanie stratégie, ktorú pomohli vytvoriť.

Od svojho založenia v roku 1988 úspešne pôsobíme v rámci Európskej komisie na zlepšenie európskych skúšobných a výrobkových noriem pre rôzne výrobky pasívnej požiarnej ochrany. V súčasnom období zmien v európskej legislatívnej a advokačnej oblasti bude asociácia naďalej podporovať normy, ktoré zaručia vysoký stupeň požiarnej bezpečnosti.

Je tiež jasné, že kvalita zhotovenia (inštalácie) je teraz kľúčovým problémom, ak chceme zabezpečiť, aby výrobky mohli dosiahnuť úrovne parametrov, pre ktoré sú navrhnuté. V dôsledku toho bude združenie klásť veľký dôraz na kampaň zameranú na zlepšenie odbornej prípravy a kvalifikácie zhotoviteľov v celej Európe, aby sa zabezpečilo, že zhotovitelia budú schopní preukázať svoju spôsobilosť.

Združenie má silnú pozíciu na ovplyvňovanie politiky v celej Európe. Prostredníctvom našej siete národných združení požiarnej ochrany sme schopní zdieľať osvedčené postupy a pracovať s cieľom zabezpečiť, aby európske normy a pravidlá boli riadne prepojené s miestnymi stavebnými a protipožiarnymi predpismi.“

V tejto súvislosti chceme verejnosti a zhotoviteľom požiarnych konštrukcií oznámiť, že od 1. 1. 2019 bude na stránkach www.appo.sk spustená do prevádzky internetová aplikácia na osvedčenie požiarnych konštrukcií tzv. e-aplikácia OPK, ktorú navrhla a vyvinula naša asociácia v spolupráci s mnohými odborníkmi. Bližšie informácie o e-aplikácii OPK sa dozviete z článku, ktorý zverejníme 1. 1. 2019.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.