Hasičské autá do každej dediny

PožiareRôzne

Čo viac potrebuje slovenský občan ako to, čo sa uvádza v nadpise tohto článku? Pri pohľade na ilustračný obrázok uvedený v tomto článku, asi nie je potrebné bližšie uvádzať, kto a prečo sa rozhodol v mene daňových poplatníkov oplývať štedrosťou vo vzťahu k našim vidieckym obciam. Naša ekonomika je v takej dobrej kondícii, že venovať cca 70-tisíc euro zo štátneho rozpočtu, každej dedinke na Slovensku sa dá, ako sa ľudovo hovorí, „ľavou zadnou“. Kto má skúsenosti s touto „nezištnou“ ľudovou zvyklosťou pred parlamentnými voľbami dá určite za pravdu tomu kto tvrdí, že toto asi nie je veľmi „kóšer“. Ale už sme si akosi zvykli na ľudové zvyklosti a tie je predsa potrebné zachovať pre budúce generácie.
Téme obdarovania našich obcí hasičskými autami sme sa venovali už v roku 2015 v článku Požiarna bezpečnosť riadená klubom autičkárov, čo len potvrdzuje, že ide naozaj o hlboko zakorenený národný zlozvyk.

V tejto súvislosti nás zaujal nedávny článok v časopise .týždeň (49/2018) s názvom Spišská hodnota za peniaze, ktorý veľmi presným spôsobom popisuje túto ľudovú zvyklosť a jej „blahodarný“ vplyv na spokojnosť občanov jednej obdarovanej dedinky na Spiši.
Článok Vám pripájame na základe získaného súhlasu redakcie časopisu .týždeň.

Tyzden.sk-Spišská hodnota za peniaze

 

Keď si uvedomíme, že požiarna ochrana by mala byť, obrazne povedané, mincou s rubom a lícom, t. j. na jednej strane požiarnej prevencie a na druhej strane požiarnej represie, tak sa skôr zdá, že táto minca je vzácnym zberateľským artefaktom, pretože má na oboch stranách vyrazený punc požiarnej represie a nominálnu hodnotou 70.000,-Eur. Numizmatická hodnota tejto mince je však oveľa vyššia a predstavuje hodnotu všetkých hasičských áut darovaných dedinkám v predchádzajúcich rokoch, ktorých sú stovky. Zatiaľ čo prvá strana mince t. j. požiarna prevencia sa len tíško krčí v kúte, prežúva suchú kôrku chleba a zapíja ju vodou na hasenie požiarov (podobnosť s ilustračným obrázkom je čisto náhodná).
Súčasťou požiarnej prevencie musí a má byť aj starostlivosť o tvorbu a udržiavanie aktuálnosti technických noriem uplatňovaných pri riešení požiarnej bezpečnosti stavieb. Keby ste náhodou hľadali údaje o tom, koľko finančných prostriedkov štát investoval za posledné roky do tvorby a aktualizácie technických noriem v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou ochrany oprávneného záujmu občanov Slovenska, hľadali by ste márne. Je tam totiž nula.

Koľko môže stáť sľub?
Ak predpokladáme, že na Slovensku existuje 2750 vidieckych obcí t. j. dedín podľa údajov stránky venovanej vybraným charakteristikám obcí na Slovensku, tak je možné vypočítať, koľko financií zo štátneho rozpočtu je potrebné na naplnenie sloganu z ilustračného obrázku, teda 2750 x 70.000,-Eur = 192 500 000,-Eur. Samozrejme, že je potrebné odpočítať financie, ktoré už boli v mnohých prípadoch zbytočne vyhodené na udržanie slovenskej tradície v predchádzajúcich rokoch tak, ako to uvádza článok o spokojnej spišskej dedinke. Keby to nebolo celé také absurdné, cynické a červené (pozri mapu vidieckych obcí na druhom ilustračnom obrázku), tak by sa to mohlo zdať aj smiešne, ale bohužiaľ nie je.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.