Vianočná úvaha občana o požiarnej a zdravotnej prevencii

Vianočná úvaha občana o požiarnej a zdravotnej prevencii

PožiarePrávne predpisyRôzne

Do našej redakcie sme dostali zaujímavý príspevok špecialistu požiarnej ochrany, ktorý zaujímavým spôsobom hodnotí stav požiarnej a zdravotnej prevencie na Slovensku. Prajeme Vám príjemné čítanie:

Keď som študoval programové vyhlásenia rôznych politických strán, tak žiadna z nich nemala v programových zásadách v kontexte úloh Hasičského a záchranného zboru cieľ, presadzovať úlohu a postavenie požiarnej prevencie, ako základnej zásady požiarnej ochrany.
Potom som si uvedomil, že HaZZ je v skutočnosti najviac vnímaný v súvislosti s jeho záchranárskou činnosťou (autonehody a mimoriadne udalosti napr. aj vyťahovanie koňa padnutého do nezabezpečeného kanála, odstraňovanie hniezd sršňov resp. mačka na strome), kde sú záchranári väčšinou úspešní, za čo si ich všetci občania vážia a považujú ich aj za hrdinov. Ale keď som sa zameral na časť hasičskej činnosti HaZZ zistil som, že tá ani nemôže byť taká úspešná ako sa niektorým zdá.
Tam kde chýba požiarna prevencia, tam požiarna represia nemôže byť úspešná. Vo väčšine prípadov zásahov hasiči len likvidujú dôsledky. To čo nezhorí sa väčšinou utopí. Nikto nehodnotí primeranosť a vhodnosť hasičského zásahu ani to, či rozšírenie požiaru náhodou nebolo spôsobené chýbajúcimi alebo nedostatočnými opatreniami požiarnej prevencie. Každý hľadá a zisťuje príčinu vzniku požiaru, ale nikto nehľadá a nezisťuje príčiny jeho šírenia, ktoré môžu súvisieť s nesprávnym stavebným a technickým stavom stavby prípadne nedbanlivosťou človeka pri užívaní stavby vo vzťahu k požiarnej bezpečnosti. Zistiť príčinu vzniku požiaru nie je totiž žiadna veda, pretože na zemeguli máme kyslík a ak sa pridá aj palivo a iniciátor vzniku požiaru (napr. elektrika a nedbanlivosť človeka), tak horieť môže vždy a všade.
Keď si zoberieme v súčasnosti veľmi populárny princíp „Hodnota za peniaze“, tak investícia 1 Eura do požiarnej prevencie predstavuje protihodnotu investície 70 000,- Eur do požiarnej represie, čo je symbolicky hodnota hasičského auta, ktoré sa tu tradične rozdávajú každej dedine. Tým nadväzujem na článok nedávno zverejnený na stránkach www.appo.sk.
Ak si uvedomíme, že myšlienka zabezpečenia ochrany pred požiarmi pomocou dobrovoľných hasičov v mnohých prípadoch naráža na „malý“ problém v tom, že mnohí členovia dobrovoľných hasičských jednotiek sú na týždňovkách mimo obce, v ktorej niet roboty, tak by asi malo horieť iba cez víkendy, keď sú doma.
Slovensku prioritne nepomôže len investovanie do obnovy hasičskej techniky a rekonštrukcie hasičských staníc, ale najmä nevyhnutná a dnes chýbajúca podpora a priorita požiarnej prevencie v oblasti kontroly a vymožiteľnosti práva vo vzťahu k správnemu riešeniu protipožiarnej bezpečnosti v technickej dokumentácii stavieb, k správnej realizácii protipožiarnych opatrení pri uskutočňovaní stavieb a vo vzťahu k dodržiavaniu protipožiarnych opatrení pri užívaní stavieb.
Ako príklad absolútne deformovaného povedomia občanov Slovenska vo vzťahu k požiarnej prevencii je to, že v prípade vyhlásenia požiarneho poplachu v akomkoľvek nákupnom centre, každý poriadny Slovák predovšetkým rozmýšľa nad tým, či má plný nákupný vozík nechať na mieste a utekať a nebodaj sa vyrovnať s tým, že v ňom zanechá svojich 50 centov.
Je potrebné a nevyhnutné si povedať konečne to, že pokiaľ požiarna prevencia bude len akýmsi slovným pojmom a nie súčasťou bežného života občanov Slovenska, tak sa nikde nikdy v požiarno-bezpečnostných otázkach neposunieme.
Od januára 2019 očakávame ako občania avizovaný skríning Ministerstva zdravotníctva SR ohľadom zdravotnej prevencie občanov vo vzťahu k najčastejším rakovinovým ochoreniam. Niečo podobné by si zaslúžili občania aj z hľadiska požiarnej prevencie.

V kontexte vyššie uvedeného by sa dalo konštatovať, že ak by sme sa stavali k zdravotnej prevencii občanov tak, ako sa štát stará o ich požiarnu prevenciu, tak potom by stačilo namiesto uvedeného skríningu investovať do nových hrobových miest a urnových hájov. Dúfam však, že to nikoho ani nenapadne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.