Správa špecialistu PO o chaose v posudzovaní PBS zatepľovacích systémov

Správa špecialistu PO o chaose v posudzovaní PBS zatepľovacích systémov

NormalizáciaPrávne predpisyRiešenie PBS

Mnohí odborníci tento stav predpokladali a upozorňovali na možné problémy, ktoré vzniknú v riešení PBS pri zatepľovaní nových stavieb a posudzovaní týchto riešení príslušnými orgánmi ŠPD. Keď si prečítate správu špecialistu PO, ktorú nám zaslal o tom, do akej bezradnosti sa dostal z dôvodu ľubovoľného výkladu právnych predpisov a technických noriem na PBS v rôznych kútoch Slovenska, určite si položíte otázku, kto je zodpovedný za tento chaos a či je to v súlade s oprávneným záujmom vo vzťahu k protipožiarnej bezpečnosti stavieb resp. komu to má pomôcť.

Legenda k skratkám v texte:
ETICS – kontaktný zatepľovací systém
MW – nehorľavá minerálna vlna (trieda reakcie na oheň A1 alebo A2-s1,d0)
EPS – horľavý expandovaný polystyrén (trieda reakcie na oheň E)
KC – konštrukčný celok
KP – konštrukčný prvok
OR HaZZ – okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
MV SR – Ministerstvo vnútra SR

EPS vs MW (na novostavbách)
Dobrý deň,
posledné dni riešim neskutočnú paniku okolo požadovaného ETICS z dosiek z minerálnej vlny, v projekte novostavby bytového domu s 3 (slovom tromi) nadzemnými podlažiami. V stavbe je 8 bytov, požiarna výška stavby 6,33 m celková plocha podlaží cez 1240 m2.
Investor samozrejme ani nevedel, čo je v projekte, ale realizátor vypracoval cenovú ponuku a ponúkol mu zlacnenie stavby – výmenu MW za EPS. Samozrejme požaduje projekt prepracovať. Navyše zistili, že na súčasne rozostavaných ďalších dvoch takmer identických bytovkách majú tiež navrhnutý ETICS z dosiek z MW, tieto dva projekty tiež požadujú okamžite prepracovať.
Projekty protipožiarnej bezpečnosti sú samozrejme spracované v zmysle §12 vyhl. MV SR 94/2004 Z. z, kde sú definované konštrukčné prvky, s odvolaním sa na národnú prílohu STN EN 13501-1 + A1 – kde v NA.9 je definovaný konštrukčný prvok D1 ako konštrukcia, ktorá v čase požiarnej odolnosti nezvyšuje intenzitu požiaru, pretože spĺňa jednu z podmienok – má triedu reakcie na oheň A1 alebo A2-s1,d0 – skladá sa iba z komponentov triedy reakcie na oheň A1 alebo A2-s1,d0. Preto stena s izolantom z dosiek z EPS nie je s uvedeným v súlade, nie je konštrukčným prvkom druhu D1.
Keďže článok 3.4 STN 92 0201-2 dovoľuje od troch nadzemných podlaží iba stavby s konštrukčným celkom nehorľavým a horeuvedené jasne definuje konštrukčný prvok D1, bola na stavby navrhnutá izolácia z MW triedy reakcie na oheň A1 alebo A2-s1,d0.
Keďže investori tlačia na okamžité prepracovanie, zdvihol som telefón a overoval som si moje riešenie u niekoľkých špecialistov, samozrejme aj u OR HaZZ, v niekoľkých okresoch súčasne.

Tu sú moje dojmy a zistenia, miestami až šokujúce:
– Každý špecialista PO má na problém iný názor a robí to „po svojom“, niektorí ignorujú EPS na fasáde úplne, niektorí s ním počítajú iba pri výpočte odstupových vzdialeností, ale žiadny z nich si nie je istý a presvedčený o správnosti svojho riešenia.
– Našiel som len jedného kolegu, ktorý ma v mojom riešení podporil, za svojím riešením si stojí a považuje stenu s izolantom z dosiek z EPS za konštrukčný prvok druhu D3.
– Ešte lepšie výsledky sú z okresných riaditeľstiev – jedno nemenované OR HaZZ mi potvrdilo, že stenu s EPS do hrúbky 100 mm považujú za KP D1 a následne KC nehorľavý, pri použití EPS nad 100 mm považujú túto stenu už za KP D3
– Zo Strednej školy požiarnej ochrany v Žiline priniesol špecialista poznanie, že „po novom sa to už robí inak“ – EPS na fasáde sa pri určovaní konštrukčného celku už viac nezohľadňuje!!!
– Argumenty sú napríklad že EPS hrúbky napr. aj 150 mm je nevýznamná vrstva (čo je v rozpore s STN EN 13501-1 + A1)
– Prípadne, ak EPS nemá nosnú funkciu a preto sa pri určovaní KC nemusí zohľadňovať (platí stále národná príloha STN EN 13501-1-A1 alebo neplatí???)
– Prípadne, že ak v projekte skonštatujem, že steny s EPS tvoria KC nehorľavý, tak to bude a projekt mi bude schválený
– V tomto duchu sa pravdepodobne dejú asi školenia?, usmernenia?, obežníky?, pretože sa podobné veci veľmi rýchlo šíria
– problém je, že pracovníci OR HaZZ, ktorí projektové dokumentácie schvaľujú, sú buď preškolení týmto smerom, alebo „usmernení“ a oni pritom boli posledný rozumný argument voči investorom a developerom, ktorý tlačia na robenie nezmyslov, len aby sa ušetrili finančné prostriedky na výstavbu a zväčšil sa zisk.

Úplný zápich bol dnešný telefonát, že „Prerobte to a vytlačte, mi si to už vybavíme, hlavne nikam netelefonujte a s nikým o tom nedebatuje“.

Tak netelefonujem a nedebatujem, ale píšem Vám.

Fakt už neviem ako sa z tejto šlamastiky Slovensko dostane. Urýchlene by sa malo niečo udiať, napr. jednoznačná holá veta v norme by pomohla, ale okamžite, aby to každý špecialista nerobil inak, a každý pracovník OR neschvaľoval inak.

Alebo, že by vyšla oprava STN EN 13501-1 + A1?

Na portáli ÚNMS SR som nič nové nenašiel. Alebo, že by mi unikol nový predpis, ktorý to celé mení? To je aj dôvod prečo Vám píšem. Možno mi niečo ušlo, proste som v koncoch.

S pozdravom,

Martin Baláž

Nepoviete si, že škoda mlčať?
PHZ-OPP4-2016_00181 Odpoveď na podanie (3x podané) na preskúmanie usmernenia k zatrieďovaniu konštrukčných prvkov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.