Ako Slovensko „podporuje“ podnikateľov v zapojení sa do technickej normalizácie?

Ako Slovensko „podporuje“ podnikateľov v zapojení sa do technickej normalizácie?

NormalizáciaPrávne predpisyRôzne

Podpora zapojenia sa malých a stredných podnikov (MSP) do tvorby technickej normalizácie zo strany Národného normalizačného orgánu (NNO) je základom rešpektovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej technickej normalizácii. Ako si túto podporu „po svojom“ vysvetľuje slovenský NNO, ktorým je vládny Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, dokumentuje aj neuveriteľný ale skutočný príbeh, ktorý sa stal nedávno v Technickej komisie (TK) č. 51 Plynárenstvo. Spotrebiče na horľavé plyny.

Členovia reštrukturalizovanej TK51, ktorých na základe podaných prihlášok záujemcov navrhli do komisie zamestnanci odboru technickej normalizácie (OTN) a schválila ich nezávislá Rada pre technickú normalizáciu, si na svojom zasadnutí volili predsedu komisie TK51. Na zasadnutí TK51 bol zvolený členmi komisie do funkcie predsedu mjr. Ing. Marian Suja, PhD., dlhoročný skúsený normalizátor, odborník na požiarnu ochranu a spracovateľ technických noriem, pomerom hlasov 4:3, ktorý je zástupcom súkromnej spoločnosti DeMaSMLM s.r.o., t. j. (MSP).

Následne zamestnanec úradu a tajomník TK51 oznámil e-milom členom komisie, že voľba predsedu TK51 bola ním zrušená, keďže bolo dodatočne (asi tajným vyšetrovaním) zistené, že dvaja členovia komisie Ing. Fišer zastupujúci spoločnosť FLAGA s.r.o. a Ing. Jančovič zastupujúci spoločnosť ECO Energy Service s.r.o. by, citujeme tajomníka TK51: „vraj obhajovali záujmy fy Flaga (podľa verejne dostupnej informácie je ECO Energy Service sesterská spoločnosť fy Flaga), čo nie je v súlade s princípom rovnovážneho zastúpenia zainteresovaných strán.“. Na záver oznámil členom TK51, že do najbližších volieb bude funkciu predsedu vykonávať on sám, za čo sa im všetkým ospravedlňuje. Je len potrebné veriť, že tým nemyslel najbližšie parlamentné voľby.

Takáto hlúposť a dezinterpretácia princípu rovnovážneho zastúpenia zainteresovaných strán zo strany štátneho úradníka nemá obdobu, pretože obidve spoločnosti sú samostatnými právnymi subjektmi podľa zákona a ich zastupovanie je plne v súlade s článkom 1 písm. k) a článkom 2 ods.2 platného Štatútu a rokovacieho poriadku TK, SK a PS. O tom, akým právom si dovoľuje štátny úradník predikovať resp. rozhodovať, kto bude koho záujmy obhajovať radšej pomlčíme, pretože tým koná nad rámec svojich kompetencií podľa zákona o štátnej službe.

Výsledkom „podpory“ tohto štátneho úradníka vo vzťahu k zapojeniu sa MSP do tvorby technickej normalizácie bolo jeho súkromné „rozhodnutie“ a oznámenie, že riadnym členom bude menovaný pán Ing. Fišer a pána Ing. Jančoviča vyradil z technickej komisie TK51.

Ešte desivejšie pokračovanie podpory tajomníka TK51 vo vzťahu k zapojeniu sa MSP do tvorby technickej normalizácie nastalo po tom, ako sa legálne zvolený predseda TK51 mjr. Ing. Marian Suja, PhD. oprávnene dožadoval zápisu zo zasadnutia TK51 od jej tajomníka. Samoustanovený zastupujúci predseda a tajomník TK51 v jednej osobe, odpísal mjr. Ing. Marianovi Sujovi, PhD, že podľa najnovších výsledkov jeho súkromného vyšetrovania bolo zistené, že spoločnosť DeMaSMLM s.r.o., t. j. MSP, ktorú pán mjr. Ing. Marian Suja PhD. zastupuje v TK51, nemá vo svojej činnosti žiadnu činnosť súvisiacu s plynom, ktorý je podľa neho asi nehorľavý, nevýbušný a nepredstavuje žiadne požiarne nebezpečenstvo. Z tohto dôvodu mu oznamuje nielen to, že nebude žiadnym predsedom, ale aj to, že ho vylučuje na základe „svojej moci“ z komisie TK51.

Čo k tomu dodať? Obávam sa, že v blízkej budúcnosti sa musia o členstvo v technických komisiách začať obávať všetci zástupcovia orgánov štátnej správy, ktorí majú vo väčšine technických komisií aj viacnásobné zastúpenie, pretože podľa pána tajomníka TK51 môžu predstavovať nebezpečenstvo porušenia princípu rovnovážneho zastúpenia a mohli by nepriaznivo obhajovať záujmy jednej organizácie.

Východiskom z tejto nepríjemnej situácie by mohlo byť jedine zistenie, na základe súkromného vyšetrovania podobných štátnych úradníkov, že zástupcovia orgánov štátnej správy v technických komisiách neobhajujú záujem svojej organizácie (štátu), ale rôzne iné záujmy, čo by bolo potom v úplnom súlade s princípom rovnovážneho zastúpenia zúčastnených strán.

Technická normalizácia je kreatívna, inšpiratívna a vysoko sofistikovaná disciplína a na Slovensku sa z nej podarilo vytvoriť úradnícku agendu na vydávanie jednosmerných cestovných lístkov do technickej minulosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.