Smutné správy z oblasti ochrany pred bleskom

NormalizáciaPrávne predpisyRôzne

Keďže naša asociácia sa vo svojej činnosti zaoberá aj oblasti ochrany pred bleskom, ako súčasti požiarnej bezpečnosti stavieb chceme Vás informovať, že 16. novembra 2018 odišiel na večný odpočinok vo veku 91 rokov jeden z pozoruhodných ľudí a odborníkov svetového významu v oblasti ochrany pred bleskom, Dr. Tibor Horváth. Budapeštianska univerzita Technológie a Ekonomiky, na ktorej bol Dr. Tibor Horváth riadnym profesorom, zverejnila túto smutnú správu aj s rekapituláciou jeho plodného a odborne výnimočného života.

Správu Vám ponúkame na prečítanie v anglickom originály aj v preklade so slovenského jazyka
In memoriam Professor Tibor Horvath_EN
In memoriam Professor Tibor Horvath_SK

V tejto súvislosti chceme upozorniť na skutočnosť, že stratou takýchto výnimočných odborníkov sa len naďalej prehlbuje súčasný všeobecný stav nedostatku odborne zdatných a technicky mysliacich ľudí. Tento stav vedie napríklad k takým fatálnym „odborným“ stanoviskám niektorých „úradníkov“, že aj po zrušení STN 34 1398: 2014 Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody v roku 2017, kedy bola táto norma pracovnou skupinou odborníkov preukázateľne potvrdená ako nebezpečná, sa aktívne bleskozvody vraj naďalej môžu projektovať a montovať podľa inej, rovnako nebezpečnej národnej francúzskej normy NF C 17-102. Odôvodnením takéhoto fatálneho „odborného“ stanoviska je „úvaha“, že ak Francúzsko je členom EÚ, tak aj francúzska národná norma je platná na území Slovenska, ktoré je tiež členom EÚ. Takéto „uvažovanie“ je fatálnou hlúposťou a je aj v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike, takže popri uvedených skutočnostiach sa akosi už ani netreba pozastavovať nad tým, že je aj nebezpečné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.