Slávnostná konferencia APPO SR potvrdila spoločný problém V4

Právne predpisy

Dňa 5. 9. 2016 sa uskutočnila v hoteli Partizán v obci Bystrá -Tále slávnostná výročná konferencia Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky pri príležitosti 10. výročia jej vzniku s názvom „10. výročie vzniku APPO SR – minulosť a budúcnosť“. Konferencie sa zúčastnilo mnoho účastníkov a hostí, ktorí prišli zaspomínať na históriu vzniku asociácie, zrekapitulovať 10 rokov jej pôsobenia, dosadnuté pozoruhodné výsledky a vypočuť si vízie a plány asociácie do budúcnosti (Pozri brožúru). Veľmi dôležitým poznatkom z konferencie je to, že všetci zúčastnení domáci aj zahraniční odborníci sa zhodli na tom, že téma protipožiarnej bezpečnosti stavieb má v Česku, Maďarsku, Poľsku aj na Slovensku najmenej jeden spoločný problém súčasnosti, ktorým je nedostatočná resp. žiadna spolupráca orgánov štátnej správy so širokou odbornou verejnosťou, ktorá môže mať aj odlišné odborné názory. Z toho vyplýva aj skutočnosť, ako nedostatočne a skreslene je vnímaná celá problematika ochrany pred požiarmi v právnych predpisoch a technických normách nielen podnikateľským prostredím, ale aj bežnými občanmi v týchto krajinách. Účastníci sa zhodli na tom, že pokiaľ štátni úradníci budú považovať výkon štátnej správy za vlastnú firmu konkurujúcu firme Verejnosť s.r.o. a nie ako poctivú službu štátu voči širokej odbornej aj neodbornej verejnosti, situácia v tejto ani inej oblasti štátnej správy sa nemôže zlepšiť.
Napriek tomu na záver konferencie odzneli slová nádeje odborníkov, že žiadny stav, či už priaznivý alebo nepriaznivý nie je trvalý, ale dočasný. Aj dočasné umiestnenie sovietskych okupačných vojsk v Československu, hoci skoro trvalé, predsa len skončilo po 23 rokoch. Všetci odborníci dúfajú, že tento rekord už nikto nemôže prekonať. Odborná verejnosť je pripravená spolupracovať s orgánmi štátnej správy ihneď. A čo orgány štátnej správy?

Brožúra k 10. výročiu APPO SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.