Ďalší úspech APPO SR podporovaný odbornou verejnosťou

NormalizáciaPrávne predpisy

Touto cestou by sme sa chceli úprimne poďakovať všetkým podporovateľom hromadnej pripomienky našej asociácie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Včera t. j. 9. 9. 2016 nás kontaktoval predkladateľ návrhu zákona a oznámil nám, že dňa 20. 9. 2016 sa na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uskutoční rozporové konanie so zástupcami našej asociácie na základe toho, že sme predložili zásadné pripomienky k návrhu tohto zákona.
Stalo sa tak aj vďaka Vám, ako odbornej verejnosti, ktorej nie je ľahostajné v akej kvalite bude v našej krajine právny rámec normalizácie, ktorá má vážny vplyv na celkovú technickú úroveň odbornej verejnosti a ochranu oprávneného záujmu občanov. Chceme všetkých podporovateľov ubezpečiť, že v rámci rozporového konania vyvinieme snahu, aby zásadné pripomienky, ktoré ste podporili bola predkladateľom zákona akceptované.

Osobite by sme chceli poďakovať členom Slovenského elektrotechnického zväzu – Komore elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES), členom Únie slovenských elektrotechnikov, spoločnosti ELKOND HHK a.s., spoločnosti OBO Bettermann s.r.o., spoločnosti Diafan s.r.o. a Technickej univerzite vo Zvolene, ktorých členovia a zamestnanci veľkou mierou prispeli k podpore tejto hromadnej pripomienky, čo vnímame ako veľmi pozitívny akt ich občianskej a odbornej vyspelosti.

Ing. František Gilian, výkonný prezident APPO SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.