Práce na pripomienkach k návrhu novely vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. pokračujú aj cez víkend

Práce na pripomienkach k návrhu novely vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. pokračujú aj cez víkend

Požiarne konštrukciePrávne predpisyRôzne

Keďže sme dňa 28. 10 2017 oznámili informáciu o zverejnení návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v rámci MPK, chceme Vás ďalej motivovať, aby ste prejavili záujem prispeniu jej konečného znenia.

Naši experti a odborníci pracovali aj cez víkend a mnohí z nich nám zaslali návrhy a podnety, ako odborne vnímajú znenie novely uvedeného právneho predpisu z pohľadu aplikačnej praxe Ľudia pracujú aj za darmo.

Keďže predkladateľ novely právneho predpisu podľa svojich oficiálnych tvrdení na portáli Slov-Lex zvolil netradičnú kombináciu „neexistujúcej“ účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu, ktorú uvádza najprv v predbežnej informácii (verejnosť sa nemôže zúčastniť, tým, že je len informovaná) a následne v správe o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu, naopak uvádza, že verejnosť sa napriek možnosti zúčastniť sa, nezúčastnila na príprave právneho predpisu (neposlala žiadne pripomienky), cítime povinnosť Vám objasniť, čo môžete uskutočniť.

Nedajte sa odradiť pocitom, že nemáte možnosť ovplyvniť legislatívny proces. V prílohe Vám posielame sľúbené návrhy na zmeny, o ktorých sme komunikovali na medzinárodnej odbornej konferencii Protipožiarna bezpečnosť stavieb 2017, a ktoré vypracovali naši experti a odborníci v oblasti PBS. Pridajte sa k tomu, že sami uvediete, čo je podľa Vás podstatné pre zlepšenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Vaše návrhy posielajte na e-mailovú adresu sekretariat@appo.sk. do 6. 11. 2017.

Vaše pripomienky a návrhy zapracujeme a zverejníme (v rámci pripomienok APPO SR – bez uvedenia Vašej identity – ak to budete požadovať) na portáli Slov-Lex a následne ich budeme obhajovať pred predkladateľom právneho predpisu, ak sa dostaneme do rozporového konania, čo dúfame a sme o tom presvedčení.

Pripomienky tých, čo aj cez víkend pracujú (dobrovoľne a zadarmo)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.