Požiarna ochrana pod taktovkou laikov

NormalizáciaPrávne predpisy

V poslednom období sa nám objavujú, ako huby po daždi, vplyvní laici v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb, ktorí presadzujú svoje „odborné“ pohľady na to, ako majú vyzerať požiadavky v oblasti požiarnej ochrany. Prejavuje sa to jednak na úrovni právnych predpisov v tejto oblasti a zároveň na úrovni technických noriem a transparentnosti procesov pri ich prijímaní do sústavy STN.
Takouto úsmevnou skutočnosťou je aj obsah vydanej STN EN ISO 7010: 2013 a jej zmeny STN EN ISO 7010/A4: 2015, ktorá, okrem iných, predpisuje bezpečnostné značky na účely protipožiarnej ochrany. Návrhy týchto noriem, pred ich vydaním úradom, určite nevidel žiadny odborník v oblasti požiarnej ochrany pretože, inak by predmet uvedenej normy nemohol byť preložený ako bezpečnostné značky na účel ochrany pred ohňom a význam niektorých bezpečnostných značiek, po preklade do slovenského jazyka, by musel aspoň trochu pripomínať požiarnu ochranu. Pre porovnanie uvádzame na doluuvedenom obrázku, ako sa s úlohou prekladu vysporiadali bratia Česi v totožných ČSN a taktiež ako ďaleko a hlboko sme pozadu v zavedení bezpečnostných značiek, ktoré ustanovuje naša legislatíva v Nariadení vlády č. 387/2006 Z.z.
Prečo k takýmto situáciám dochádza pri tvorbe technických noriem ako tomu predchádzať sa podrobne dočítate na príklade tejto normy na portáli NORMALIZACIA v článku:

Kontroverzná kvalita noriem STN – príklad STN EN ISO 7010/A4: 2015

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.