Kto skutočne zodpovedá za padajúce novostavby na Slovensku?

Kto skutočne zodpovedá za padajúce novostavby na Slovensku?

PožiarePrávne predpisyStavebné výrobky

V posledných dňoch žijeme okrem témy utečeneckej krízy, aj na vlne zemetrasení v súvislosti s problematickou statikou nových stavieb, hoci nežijeme v tektonicky aktívnej zóne. Podľa mediálnych informácií sa predpokladá, že sa nám zrúti, okrem už zrútenej stavby, niekoľko ďalších v súvislosti s pochybením jedného statika. Myslíme si, že zvaliť vinu na jedného statika, kvôli zlej statike „objavených“ stavieb vybudovaných spôsobom „máme prachy, tak lacno navrhuj, dodávaj, stavaj, kolauduj a čuš“ je prinajmenej povrchné. Tých stavieb je oveľa viac ako si myslíte.
Tieto budovy spadli, prípadne môžu spadnúť, bez pričinenia mimoriadnych udalostí, akou je napríklad požiar. Ako sa hovorí medzi odborníkmi na protipožiarnu bezpečnosť stavieb „padli, či môžu padnúť za studena“.

Odborník na PBS si však položí ďalšie otázky:
– Akú asi požiarnu odolnosť (kritérium nosnosti a stability R) mohli mať stavebné konštrukcie stavieb, ktoré sa zrútili alebo sa v budúcnosti možno zrútia len tak „za studena“?
– Čo na to orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré posudzovali riešenie PBS týchto stavieb aj vo vzťahu k požiarnej odolnosti nosných stavebných konštrukcií (ich stabilite a nosnosti pri požiari)?
– Majú tieto orgány štátnej správy vôbec možnosť podať sťažnosť proti zrúteniu týchto konštrukcií už za studena, teda nie zrútenia podľa predpisov na protipožiarnu bezpečnosť stavieb?
– Na ktorý orgán štátnej správy sa môže obrátiť orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi s takouto sťažnosťou?
– Ako a kto kontroluje na stavbách kvalitu vykonaných stavebných a montážnych prác, najmä tých, ktoré majú vplyv na základné požiadavky na stavby?

Kto si ešte pamätá na rok 2013, tak v tomto roku sa veľa diskutovalo o návrhu nového stavebného zákona, ktorý mal okrem iného zaviesť novú vyhradenú činnosť vo výstavbe ustanovením „§ 52 Kontrolný statik“. To bol aj dôsledok zistenia existencie takýchto pochybení pri výstavbe. Návrh sa však kvôli 1800 zásadným pripomienkam v rámci medzirezortného pripomienkového konania nekonal. Výsledok? Začínajú nám padať nové stavby „za studena“ a ešte možno aj ďalšie budú. V rámci širokej odbornej spoločenskej diskusie k tomuto návrhu zákona APPO SR navrhla posilniť aj postavenie a kvalitu druhej základnej požiadavky na stavbu, návrhom novej vyhradenej činnosti vo výstavbe v § 48 ods. 2) písm. c) kontrolné posudzovanie protipožiarnej bezpečnosti stavby, (oficiálny návrh APPO SR zaslaný na MDVRR SR si pozrite v prílohe).

V tejto súvislosti nás veľmi zaujíma, ako dopadne Slovensko s novými požiadavkami na „protipožiarnu“ bezpečnosť stavieb pri zatepľovaní budov s horľavými tepelnými izoláciami do hrúbky až 30 cm, ktoré sa budú môcť, podľa odborníkov na protipožiarnu bezpečnosť „bezhlavo“, používať od budúceho roku. Tieto požiadavky totiž nestanovili skutoční odborníci na protipožiarnu bezpečnosť stavieb v TK 17 Bezpečnosť a ochrana pred požiarom. Presadila si ich záujmová skupina polystyrénového biznisu a zatepľovacej lobby na Slovensku neskutočne kontroverzným a arogantným postupom za výdatnej pomoci kolaborujúcich úradníkov orgánov štátnej správy, ktorí majú údajne slúžiť oprávnenému záujmu občanov tohto štátu. Ich zoznam je v prípade potreby k dispozícii a je verejne dostupný.

Občan má právo na teplo domova, samozrejme ak ho ešte má. Ale až také veľké teplo si nezaslúži, páni úradníci.

Franto drž ten komín jdu pro peníze!!!!

Návrhy a pripomienky APPO SR k návrhu stavebného zákona

Linky na články a reportáže o ľuďoch, čo „vraj“ za to všetko môžu (skúste sa zamyslieť, či je v tom naozaj sám):
Vinník 1
Vinník 2
Vinník 3
Vinník 4
Vinník 5

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.