Dôkaz zmanipulovaných štátnych úradníkov v plnej nahote

Dôkaz zmanipulovaných štátnych úradníkov v plnej nahote

NormalizáciaPrávne predpisy

Údajný spracovateľ uvedený v kontroverzne vydaných technických normách STN 73 0802/Z2 a STN 73 0834/Z2 týkajúcich sa požiadaviek požiarnej bezpečnosti stavieb pre zatepľovanie prehovoril. Svojim listom (dolu na stiahnutie), ktorý adresoval Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR sa dištancuje od autorstva týchto noriem a výstižným odborným spôsobom sa vyjadruje k pochybnému obsahu požiadaviek na požiarnu bezpečnosť stavieb pri zatepľovaní. Je to priamy dôkaz toho, akým manipulatívnym a netransparentným spôsobom koná úrad na pokyn a v prospech určitých záujmových skupín a zavádza a klame odbornú verejnosť. Politika rozvoja technickej normalizácie nie je už v rukách odborníkov, ale zmanipulovaných štátnych úradníkov, čím sa Slovenská republika stáva jedinou krajinou EÚ, v ktorej neplatia základné zásady technickej normalizácie ustanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 1025/2012 o európskej technickej normalizácii, medzi ktoré patrí aj jej nezávislosť od štátnej moci. Ani sa niet prečo čudovať, pretože zákon č. 264/1999 Z.z., ktorým sa riadi technická normalizácia na Slovensku účelovo nikdy neimplementoval, po vstupe Slovenska do EÚ v roku 2004, žiadnu Smernicu alebo Nariadenie EÚ.
Za 11 rokov nebola Slovenská republika schopná uskutočniť transformáciu technickej normalizácie podľa platných právnych predpisov EÚ v tejto oblasti. Je to výsmech demokracie a perfektný nástroj štátu na manipuláciu požiadaviek technických noriem v prospech kšeftov záujmových skupín, pod rúškom „zabezpečovania oprávneného záujmu“ občanov Slovenska.

List úradu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.