Pomôcka pre vaše návrhy k novému zákonu o technickej normalizácii

Pomôcka pre vaše návrhy k novému zákonu o technickej normalizácii

NormalizáciaPrávne predpisyRôzne

V súvislosti s článkom zverejneným dňa 3. 2. 2017 pod názvom „Návrh nového zákona o technickej normalizácii – účasť verejnosti“ Vám poskytujeme, ako pomôcku na Vaše návrhy na znenie nového zákona o technickej normalizácii, stručný rámcový návrh APPO SR tohto zákona. V tomto návrhu sme zohľadnili všetky pripomienky odbornej verejnosti, ktoré boli podané odbornou verejnosťou a následne prerokovávané v rozporovom konaní k návrhu novely zákona č. 264/1999 Z. z., ktorá bola síce schválená, ale podľa PREDBEŽNEJ INFORMÁCIE (podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov) nevyhovuje. Dôvodom je, že platná právna úprava je rámcovým zákonom pre 3 oblasti, a to pre oblasť technickej normalizácie, vnútrokomunitárne pripomienkové konanie a pre posudzovanie zhody, čím je orientácia v zákone zložitejšia, preto úrad pristúpil k príprave nového samostatného zákona, ktorý bude upravovať len oblasť technickej normalizácie.

V prílohe Vám zasielame pomôcku vo forme stručného rámcového návrhu nového zákona o technickej normalizácii z dielne APPO SR
Strucny_ramcovy_navrh_noveho_zakona_o_normalizacii_APPO_SR

Nebojte s využiť svoje zákonné právo a pomôžte zlepšiť neprijateľnú situáciu v oblasti technickej normalizácie na Slovensku a posielajte svoje návrhy na sekretariat@appo.sk, alebo na e-mailové adresy zainteresovaných organizácií ako je sekretariat@sez-kes.sk, sksi@sksi.sk, sekretariat@asociaciapz.eu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.