Návrh nového zákona o technickej normalizácii – účasť verejnosti

Návrh nového zákona o technickej normalizácii – účasť verejnosti

NormalizáciaPrávne predpisyRôzne

Včera t. j. 2. 2. 2017 sa na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) uskutočnilo stretnutie so zástupcami odbornej verejnosti a s podnikateľskými subjektmi k novému zákonu o technickej normalizácii. Na tomto stretnutí sa zúčastnil aj zástupca našej asociácie a ďalší kolegovia z našich spolupracujúcich organizácií ako je Slovenská komora stavebných inžinierov, Asociácia priemyselných zväzov a Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska.

Podľa informácií zúčastnených na stretnutí zamestnanci úradu, vyzývali zástupcov odbornej verejnosti a podnikateľských subjektov, aby do 15. 2. 2017 zaslali na úrad svoje vecné návrhy k obsahu nového zákona o technickej normalizácii. Tento záujem úradu vyplýva aj z kontextu rokovania výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, ktorého sme sa zúčastnili 26. 1. 2017 kvôli rokovaniu o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mnohí poslanci NR SR, s ktorými sme diskutovali považujú za potrebné, aby sa odborná verejnosť aktívne zúčastnila na tvorbe znenia nového zákona o technickej normalizácii, pretože súčasný zákona č. 246/1999 Z. z. nedostatočne a nie úplne vhodne pokrýva oblasť technickej normalizácie. Podporu účasti odbornej verejnosti na tvorbe nového zákona potvrdil na zasadnutí NR SR aj nový predseda úradu Ing. Pavol Pavlis.

Preto Tí, ktorí máte záujem a vecné návrhy k obsahu nového zákona, zasielajte nám ich e-mailovou poštou do 13. 2. 2017 na adresu sekretariat@appo.sk. Generálny sekretariát APPO SR následne pošle konečný vecný návrhy na po konzultáciách s partnerskými organizáciami na úrad.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.