ATN 001 – nová úroveň v normotvorbe

Normalizácia

Vážení priatelia,

v januári 2014 som na tomto mieste pochválil Ing. Krchnáka za dobrý článok. Mladý odborník svoje vedomosti pretavil do novej normy. Skvelý čin.

Tomáš, gratulujem a ďakujem! Moja vďaka patrí aj spoločnosti Colt International. Mimochodom Ing. Krchnák nie je jediný zdatný odborník vo firme. Team ako celok je skvelý.

Moja ďakovačka pokračuje smerom k Ing. Gilianovi. Vymyslieť a navyše aj uskutočniť myšlienku založenia nového typu noriem je obdivuhodný počin.

Načo sú nám ATN?

ATN je výborným podkladom pre určenie štandardu medzi dvoma subjektami. Stačí, keď investor vo svojich podmienkach zadefinuje, že požaduje riešenie podľa ATN. Ak to dá do súťažných podmienok, ATN sa automaticky stáva záväznou technickou normu.

Na použitie ATN sa môžeme pozrieť aj cez § 43g Stavebného zákona. V ňom sa uvádza:

„Ak sa na stavebné práce vzťahujú bezpečnostné alebo hygienické predpisy, technické normy, všeobecne zaužívané pracovné postupy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob použitia, stavebné práce sa musia vykonať v súlade s nimi.“

Dá sa povedať, že tento paragraf zozáväzňuje všetky technické normy, ktorých sa týka toto ustanovenie, teda aj príslušné ATN, ktoré obsahujú požiadavky na zhotovenie napr. zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Zhotovenie je totiž tiež stavebná práca.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.