Nový projekt APPO SR – vydávanie ATN technických noriem

Nový projekt APPO SR – vydávanie ATN technických noriem

NormalizáciaPrávne predpisy

Naša asociácia sa rozhodla vytvoriť nový projekt v oblasti technických noriem a spracovávať a vydávať ATN technické normy. K tomuto rozhodnutiu nás viedli existujúce problémy s aktuálnosťou súčasných technických noriem, neflexibilný úradnícko-byrokratický systém ich tvorby a skutočnosť, že na mnohé oblasti dlhodobo nejestvujú žiadne technické riešenia. Účelom ATN technickej normy je poskytnúť odbornej verejnosti, projektantom, zhotoviteľom, investorom, orgánom dozoru a poisťovateľom stavieb a technologických zariadení podporu, v súlade so zákonnými právami a povinnosťami o používaní najnovších poznatkov vedy a techniky a zodpovednosti za jednotlivé činnosti vo všetkých fázach projektovania, zhotovovania a používania stavebného a/alebo technického diela. Riešiteľ alebo kolektív riešiteľov chcú vynaložiť maximálne úsilie o to, aby ATN technická norma obsahovala najaktuálnejšie technické riešenia na základe najnovšieho poznania v oblasti vedy a techniky.
V súlade s platnými legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky, podľa ktorých poznámky pod čiarou k príslušným odkazom na technické normy uvádzané vo vykonávacích právnych predpisoch s technickým obsahom nie sú súčasťou právneho predpisu, majú informatívnu hodnotu a nesmú obsahovať veci, ktoré majú normatívnu povahu, je ATN technická norma rovnako vhodná, ako iné slovenské technické normy (STN), na účel uvedený v jej predmete.
ATN technická norma nie je technickou normou podľa ustanovení právneho predpisu, ktorý upravuje práva a/alebo povinnosti vo vzťahu k vydávaniu, distribúcii a ochrane STN, avšak nie je ani v rozpore s ustanoveniami tohto právneho predpisu vo vzťahu k ochrane STN.

V súčasnosti sa pripravuje na vydanie prvá ATN 001 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia (ZOTaSH). Zásady navrhovania.

Pripravujeme, okrem iného, aj vydanie ďalších ATN, prepracovaním niektorých už existujúcich Technických návodov TN APPO a ďalšie ATN technické normy pre neriešené technické oblasti.

Budeme poskytovať ATN technické normy na bezplatné používanie odbornej verejnosti. ATN technickú normu bude možné voľne šíriť a kopírovať len ako celok bez zmien textu, tabuliek, grafov a obrázkov. Kopírovanie alebo iné využívanie častí ATN technickej normy bude možné len s písomným súhlasom Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
Týmto projektom chceme oživiť záujem odbornej verejnosti o používanie technických noriem, ako moderného a neoceniteľného nástroja na projektovanie a zhotovenie bezpečných technických riešení v súlade s najnovšími svetovými výdobytkami vedy a techniky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.