Výročie zrušenia požiarnej odolnosti a reakcie na oheň na Slovensku

Požiarne konštrukciePrávne predpisyRiešenie PBS

Z dôvodu veľkého počtu štátnych sviatkov za posledných 30 dní sme si ako odborná verejnosť ani nestačili uvedomiť, že dnes oslavujeme na Slovensku výročie 4 rokov a jedeného mesiaca od zrušenia požiarnej odolnosti a reakcie na oheň výrobkov vyrobených alebo uvedených na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie a Turecku alebo výrobkov, ktoré boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu.
Toto milé výročie je potrebné si pripomenúť aj v súvislosti s tým, že okrem zrušenia týchto dvoch, podľa niekoho vraj významných požiarnych vlastností na riešenie PBS, boli zrušené aj ďalšie, pravdepodobne bezvýznamné, požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť. V tento slávnostný deň Vám chceme len pripomenúť, ktoré požiadavky dnes oslavujú uvedené výročie zrušenia.
– § 1a Káblové kanály, káblové mosty, káblové šachty a káblové priestory, kolektory a technické chodby a hasičské stanice
– § 8 Požiarna odolnosť
– § 9 Reakcia na oheň
– § 42 Požiarny strop
– § 47b Vzduchotechnické zariadenie
– § 60 Náhradná úniková možnosť
– § 90 Hlasová signalizácia požiaru
– § 91 Dodávka elektrickej energie
– Príloha č. 1 k vyhláške č. 94/2004 Z. z. ZOZNAM PRIESTOROV, KTORÉ MUSIA TVORIŤ SAMOSTATNÉ POŽIARNE ÚSEKY
– Príloha č. 3 k vyhláške č. 94/2004 Z. z. OSVEDČOVANIE, POŽADOVANÉ KRITÉRIÁ A KLASIFIKAČNÉ NORMY POŽIARNYCH KONŠTRUKCIÍ
Všetky tieto skutočnosti sú uvedené vo vyhláške MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
Neoceniteľnú zásluhu na tomto výročí má bez diskusie § 102aa tejto vyhlášky, ktorý ustanovuje:

Požiadavky ustanovené v § 1a, § 8, § 9, § 42, § 47b, § 60, § 90, § 91, prílohe č. 1 a prílohe č. 3 k tejto vyhláške sa neuplatňujú na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie alebo v Turecku, alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Sú medzi nami však aj takí, ktorí si nevážia pietnu a dôstojnú spomienku na bývalé platné požiadavky a neustále vyžadujú ich plnenie (nedajú im pokoj ani po smrti) v riešení a realizácii PBS. Jediným možným riešením na stavbách je potom to, že slušní stavbári musia zháňať výrobky pre zhotovenie stavieb na Slovensku mimo štátov EÚ, Turecka alebo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, (teda po celom svete), aby mohli splniť na Slovensku napr. požiarnu odolnosť alebo reakciu na oheň.
Píšeme Vám to preto, aby ste si to nezabudli uvedomiť aj vzhľadom za zajtrajší štátny sviatok Panny Márie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.