Nové technické podmienky pre protipožiarnu bezpečnosť cestných tunelov

Nové technické podmienky pre protipožiarnu bezpečnosť cestných tunelov

Právne predpisyRiešenie PBS

Dňa 1. 12. 2015 vstúpia do platnosti nové Technické podmienky pre protipožiarnu bezpečnosť cestných tunelov. Tento technický predpis vydaný Ministerstvom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR – sekciou cestnej dopravy a pozemných komunikácií nahradí pôvodné Technické podmienky z roku 2011. Naša asociácia sa významnou mierou podieľala na odbornej spolupráci pri tvorbe týchto nových technických podmienok, ktoré zohľadňujú najnovšie technické trendy pri sofistikovanom zabezpečení tunelov príslušnými protipožiarnymi opatreniami. V predpise boli taktiež zohľadnené mnohé skúsenosti z výstavby súčasných diaľničných tunelov na Slovensku. Odhliadnuc od toho, že zodpovedný riešiteľ TP 13/2015 spoločnosť Cognitio, s.r.o. je taktiež členom našej asociácie, aj ďalší naši členovia, odborníci na PBS a stavebné výrobky sa aktívne podieľali svojimi dôležitými pripomienkami a návrhmi na tvorbe obsahu nových TP 13/2015. Tento technický predpis bol samozrejme schválený a notifikovaný aj príslušnými orgánmi EÚ.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí spolupracovali na jeho tvorbe. Dovoľujeme si vyjadriť presvedčenie a nádej, že nových cca 100 km cestných tunelov, ktoré sa majú postaviť na Slovensku bude postavených okrem záujmu o rozvoj infraštruktúry Slovenska, aj v záujme o skutočnú bezpečnosť ich užívateľov a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti neostanú len na papieri.
Aj uvedená skutočnosť je dôkazom toho, že naša asociácia, disponujúca odborníkmi má seriózny záujem o kvalitu technických predpisov v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb a taktiež kvalitu zhotovenia stavebného diela podľa týchto predpisov.
Škoda len, že to nevedia pochopiť niektorí „múdri“ úradníci na zodpovedných inštitúciách, ktorí neustále škodia Slovensku za naše spoločné peniaze.

TP 13/2015 – Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.