Európa dôveruje odbornosti APPO SR – prezidentom EAPFP je Slovák!

Európa dôveruje odbornosti APPO SR – prezidentom EAPFP je Slovák!

NormalizáciaPrávne predpisyRôzne

Slovenská odborná verejnosť v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb, ktorú významne reprezentuje naša asociácia, dosiahla dôležité ocenenie a prejav dôvery od zástupcov členských štátov EÚ, členov European Association for Passive Fire Protection (EAPFP). Dnes 18. 11. 2015 bol na zasadnutí tejto významnej európskej organizácie konanom v Barcelone, zvolený za prezidenta EAPFP náš člen Ing. Miroslav Smolka, MBA, prezident pre zahraničné vzťahy APPO SR.
Vo svojom vystúpení na tomto zasadnutí predstavil okruh problematiky, ktorou sa na Slovensku zaoberá naša asociácia a všetkých prítomných zaujal návrhmi riešenia problémov, ktoré by sa mali stať novou agendou celej EAPFP.
Tento nesporne výnimočný úspech je ocenením osobných a odborných kvalít Ing. Miroslava Smolku, ale zároveň aj ocenením 10 ročného pôsobenia našej asociácie v oblasti spolupráce pri tvorbe právnych predpisov, technických noriem, aktívnej práce zástupcov našich členov v národných, európskych aj medzinárodných normalizačných orgánoch.

Chceme touto cestou za prezídium a všetkých členov APPO SR oficiálne zagratulovať nášmu Miroslavovi k výnimočnému úspechu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Je to tá najlepšia odpoveď pre úradníkov príslušných orgánov štátnej správy, ktorí nevládzu resp. nechcú pochopiť, že štát nemôže byť prekážkou, lepšie povedané, hrobárom rozvoja technickej normalizácie na Slovensku v oblasti, ktorá sa týka napr. požiarnej bezpečnosti stavieb a stavebných výrobkov na tento účel.
„Pomazaným hlavám“ na príslušných orgánoch štátnej správy, ktoré znemožnili účasť zástupcov APPO SR v „reštrukturalizovaných“ technických komisiách musí byť jasné, že ich ŠTB-ácky počin je len úsmevným dôkazom ozveny ticha v priestore vákua.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.