Nová česká norma podľa slovenských noriem

Normalizácia

V Českej republike bola vydaná 1. marca 2016 nová technická norma ČSN 73 0895 Požární bezpečnost staveb – Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru – Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek. Táto udalosť má historický význam v tom, že na tvorbe jej obsahu spolupracovali členovia našej asociácie a zároveň je to za 23 rokov existencie samostatného Slovenska prvý prípad, kedy Česká republika preberá obsah dvoch pôvodných slovenských technických noriem STN 92 0205 a STN 92 0206, ktorých autorom a spracovateľom je naša asociácia. Ďalšie zdroje pre obsah českej normy boli taktiež publikácie slovenských odborníkov na PBS v oblasti elektrických inštalácií vydaných APPO SR (pozrite prílohu). Táto udalosť len potvrdzuje, že na Slovensku je málo miesta a pochopenia pre tých, čo niečo vedia a chcú pracovať a preto sú objektom „spravodlivého hnevu“ tých, ktorí pracujú len na diaľkové ovládanie. Je to príklad spolupráce českých a slovenských odborníkov, bez vplyvu „oprávneného“ záujmu štátnych úradníkov, ktorý sa tak výrazne a nepriaznivo prejavil pri tvorbe slovenských technických noriem na požiarnu bezpečnosť pri zatepľovaní. Je to potrebné urýchlene zmeniť a každý z nás určite vie ako, kde a koho.

Bibliografia_pre_CSN_73_0895

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.