Fotovoltické panely a otázky spojené s ich aplikáciou

NormalizáciaPožiareRiešenie PBS

Posledné legislatívne úpravy v oblasti podpory obnoviteľných zdrojov energie a jej vysoko účinnej kombinovanej výroby, zákona o energetike a ďalších priamo aj nepriamo súvisiacich predpisov dávajú tušiť, že sa chystá aj široká aplikácia malých zdrojov elektriny (do 10 kW), ktorými sú fotovoltické zdroje (FVZ). Súčasný právny stav uľahčil inštaláciu malých zdrojov elektriny tak, že vlastník malého zdroja, ktorý bude vyrábať elektrickú energiu pre potrebu svojej domácnosti, má nárok na finančný príspevok a na základe zákona č. 382/2013 Z. z. mu bude od roku 2015 poskytnutý jednorazový nenávratný príspevok z eurofondov. Úrad vlády informoval, že Vláda chce poskytnúť dotácie vo výške až 100 mil. €. Konkrétne podmienky oznámi do konca júna 2014.
Samozrejme, že najširšia aplikácia fotovoltických zdrojov sa očakáva v prípade rodinných domov na ich strechách a fasádach. Ako je už na Slovensku „dobým“ zvykom, vynára sa množstvo otázok ohľadom správnosti nastavenia všetkých procesov súvisiacich s technickým riešením problematiky v oblasti elektromontáže FVZ, elektrickej bezpečnosti, stavebných riešení, poistenia, vplyvu na požiarnu bezpečnosť, možnosti bezpečného hasičského zásahu a vplyvu na ďalšie činnosti, ktoré môžu súvisieť s prevádzkovaním FVZ napr. čistenie komínov a podobne.
Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska a Slovenská komora stavebných inžinierov sa predbežne dohodli, že zorganizujú v tejto oblasti odbornú konferenciu, za účasti ďalších dotknutých organizácií, firiem a štátnych orgánov. Cieľom konferencie bude zhodnotenie súčasného právneho a technického stavu riešenia FVZ vo vzťahu k uvedeným otázkam, predstavenie známych skúseností a riešení FVZ zo zahraničia a taktiež navrhnutie možných nových riešení, ktoré zatiaľ nie sú v jednotlivých oblastiach aplikácie FVZ jasné.
Predpokladáme, že záujem odbornej verejnosti o danú problematiku bude dostatočný aj vzhľadom na to, že sa jedná o pomerne širokú technickú aj legislatívnu oblasť. O priebehu príprav konferencie Vás budeme informovať prostredníctvom našej stránky a taktiež stránok partnerských organizácií.

František Gilian

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.