Nový spôsob zabezpečenia vody na hasenie požiarov

Nový spôsob zabezpečenia vody na hasenie požiarov

BlogNovinkyPožiareRôzneŠtátna správa

Tento nápad určite ocenia všetci, ktorí zabezpečujú trvalú dodávku vody na hasenie požiarov aj v tých najzložitejších podmienkach a v akejkoľvek krajine, ako sa hovorí “Aj keby rušne padali”.
Je však možné, že toto riešenie je výsledkom nepochybne fungujúcej spolupráce rezortov vnútra a dopravy, čo však môže mnohých chápajúcich občanov EÚ akosi “vykoľajiť”.

Menu